c

Estakady bielańskie przed terminem

Press release 03.10.2008 00:00 CET

Skanska oddała do ruchu estakadę zachodnią na warszawskich Bielanach. Prace zakończyły się dwa miesiące przed terminem wynikającym z zapisów kontraktu. Od 3 października 2008 roku kierowcy mogą jeździć obiema estakadami: wschodnią i zachodnią – każda z nich ma trzy pasy ruchu.

Estakady Bielanskie w Warszawie

Od ubiegłego roku ruch w obu kierunkach odbywał się dwoma pasami estakady wschodniej. Przewidziany w umowie termin udostępnienia obu estakad do ruchu to 10 grudnia 2008 roku. Jednak ze względu na duże natężenie ruchu i zbliżający się dzień Wszystkich Świętych zakończyliśmy prace przed tym terminem - w ostatnich dniach września.

– Prace budowlane i związane z tym utrudnienia w ruchu miały trwać 637 dni. Jednak dzięki właściwej organizacji robót i zaangażowaniu zespołu udało się ten termin skrócić o dwa miesiące - mówi Stanisław Biernat, Menedżer Projektu, Skanska.

Podczas całego okresu realizacji projektu, na budowie pracowało 11 pracowników umysłowych oraz od 60 do170 pracowników fizycznych. Do przebudowy estakad zużyliśmy 4000 ton stali konstrukcyjnej, 2000 ton stali zbrojeniowej i 10 000 m sześc. betonu.

Estakady bielańskie to dwa równoległe obiekty o długości: 819 i 814 m, zlokalizowane w ciągu Wisłostrady. Powstały one w latach 70. ubiegłego wieku. Ich przebudowa to jeden z największych i najbardziej prestiżowych projektów mostowych w stolicy w ostatnich latach. Kontrakt o wartości ponad 110 mln zł brutto realizowaliśmy dla Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie (obecnie: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych).

Remont estakad rozpoczął się od demontażu wyposażenia i rozbiórki ustroju nośnego, podpór słupowych i przyczółków. Następnie odbudowaliśmy podpory i wykonaliśmy nowy ustrój nośny o konstrukcji zespolonej stalowo – żelbetowej oraz elementy wyposażenia: latarnie i nowy system odwodnienia. Estakada była odbudowywana segmentami czteroprzęsłowymi - począwszy od ich środka, stopniowo w obu kierunkach.

Na estakadzie zachodniej zamontowaliśmy dodatkowo ekrany akustyczne, zabezpieczające rejon Lasu Bielańskiego przed szkodliwym wpływem intensywnego ruchu samochodowego.

Po dopuszczeniu estakad do ruchu Skanska zakończy wszystkie prace związane z likwidacją zaplecza i oddaniem uporządkowanego terenu pod obiektem. Wykonamy także zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonu oraz dokończymy prace odwodnieniowe. Prace te planujemy zrealizować do końca listopada 2008 roku.

Na terenie Warszawy Skanska wykonuje obecnie wiadukt w ulicy Powązkowskiej, budynek Atrium City przy ul. Jana Pawła i Leroy Merlin na Targówku.

Dane liczbowe: - długość estakady wschodniej: 819,63 m - długość estakady zachodniej: 814,26 m - szerokość całkowita obiektu: 2 x 13,90 m - szerokość jezdni: 2 x 11,50 m - powierzchnia estakad: 22 711 m kw.