c

Skanska wyremontuje kolejną śluzę na Kanale Gliwickim

Press release 22.01.2013 13:00 CET

W ciągu 31 miesięcy Skanska wyremontuje Śluzę Rudziniec na Kanale Gliwickim. Kontrakt, który zostanie zrealizowany na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ma wartość ponad 26,5 mln netto. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kanał Gliwicki wybudowany został w latach 1935 - 1939, w miejsce istniejącego od początku XIX wieku Kanału Kłodnickiego. Został podzielony stanowiskami śluzowymi na 6 odcinków. Śluza Rudziniec jest trzecią z sześciu śluz na kanale – ma 71,5 m długości, 12 m szerokości, 6,25 m spadu (różnicy poziomów wody), zaś wysokość ścian wynosi ponad 10,05 m. Śluza Rudzieniec jest dwukomorową śluzą bliźniaczą. Głowy górne śluzy to monolityczne konstrukcje żelbetowe, pomiędzy którymi przebiega kanał łącznikowy zamykany zasuwą, służący do oszczędnościowego śluzowania. Ściany komór wykonane są z tzw. larsenów, jako ścianki szczelne. Awanporty, czyli miejsce, w którym jednostki oczekują na śluzowanie, wyposażone są w dalby stalowe.

Zakres prac

Powierzone Skanska prace obejmą remont zarówno północnej, jak i południowej komory śluzy. Aby rozpocząć remont, konieczne będzie wykonanie grodzi budowlanych, umożliwiających przebudowę i remont poszczególnych elementów śluzy.

Skanska przebuduje i wyremontuje odcinki awanportów, komór śluzy oraz zajmie się rekonstrukcją betonów głów dolnych i górnych śluzy. Wykona również remont części podziemnej i nadziemnej budynku sterowni oraz wyremontuje maszynownie zlokalizowane na głowach śluzy. Wzmocniony zostanie grunt i uporządkowany teren wzdłuż śluzy. Powstanie nowa konstrukcja komory wlotowej i dwa nowe pomosty w awanporcie dolnym. Prace obejmą remont elementów konstrukcji umożliwiającej śluzowanie wraz z istniejącymi mechanizmami napędowymi.

Prócz prac bezpośrednio na śluzie wykonamy również sieć dróg i nawierzchni na terenie należącym do śluzy oraz poprowadzimy sieci kanalizacyjne i wodociągowe.

Śluza Kłodnica

To nie pierwszy kontrakt Skanska realizowany na Kanale Gliwickim. W latach 2004 – 2007 firma była wykonawcą remontu południowej komory Śluzy Kłodnica. W grudniu 2012 r. Skanska rozpoczęła remont komory północnej na Śluzie Kłodnica. 

– Cieszymy się, że to właśnie my będziemy remontować dalszą część śluzy Kłodnica. Dobrze znamy ten obiekt, co na pewno ułatwi nam pracę – mówi Wojciech Bury, Menadżer Projektu, Skanska. - Ponadto, ważnym elementem współpracy z RZGW Gliwice jest zakończony właśnie remont prawego brzegu rz. Odry, spełniający rolę przeciwpowodziową w miejscowościach Dziergowice i Lubieszów, powyżej Kanału Gliwickiego.

Śluzy i stopnie wodne

Skanska od lat realizuje prace z zakresu budowy śluz, kanałów, jazów i stopni wodnych. Najwięcej naszych projektów związanych jest z Wisłą. Do tej pory wybudowaliśmy stopnie wodne Dwory, Smolice i Dąbie, zrealizowaliśmy też kanał Łączany – Skawina. Jednym z naszych najciekawszych projektów z tego zakresu budownictwa był remont zabytkowej XIX-wiecznej śluzy w Kędzierzynie-Koźlu na Starej Odrze. Prace miały na celu zachowanie tego interesującego zabytku hydrotechniki o konstrukcji kamienno – drewniano – ceglano – betonowej.

Projekty hydrotechniczne na Opolszczyźnie

Przeprowadziliśmy modernizację obwałowań i linii brzegowej Odry w ramach projektu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Kędzierzyna-Koźla. Realizacja kozielskiego hydrowęzła Odry była jednym z najważniejszych elementów programu Odra 2006, którego celem było usunięcie szkód po powodzi z 1997 r. i zapobieżenie podobnym kataklizmom w przyszłości. Wykonaliśmy także zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki w Opolu. Zrealizowana przez nas inwestycja zapewniła kompleksową ochronę Opola przed powodzią. W 2011 roku zakończyliśmy budowę zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie. Obecnie na terenie województwa opolskiego prowadzimy kilka projektów z zakresu budownictwa hydroinżynieryjnego. Są to: remont kamiennej części zapory suchego zbiornika Jarnołtówek, a także kompleksowa poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego.