c

Przesunęli drogę w Żernikach

Press release 08.11.2012 11:00 CET

W ciągu niespełna 7 miesięcy Skanska zmieniła przebieg drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz-Gądki w miejscowości Żerniki. Wartość prac wyniosła ponad 6,5 mln zł netto.

Przed przebudową negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu na tym odcinku miał zły stan nawierzchni, szereg załamań pod kątem prostym, małe promienie łuków, a także brak odwodnienia i chodników.

W ciągu niespełna 7 miesięcy Skanska przebudowała 2,7 km drogi.

- Poszerzyliśmy jezdnię o 2 m - trasa zyskała utwardzone pobocza gruntowe i chodniki – mówi Krzysztof Wołowicki, Menadżer Projektu, Skanska. 

Niebezpieczne kiedyś łuki drogi o małych promieniach zostały skorygowane. Trasa biegnie swoim dawnym torem z wyjątkiem miejscowości Żerniki – tam poprowadzona została w ten sposób, by ominąć zabudowania w miejscowości oraz zespół pałacowo-folwarczny.

Prace objęły także budowę dwóch zbiorników: retencyjno – odparowującego i retencyjno – infiltracyjnego. W miejscach szczególnie niebezpiecznych  zamontowane zostały bariery ochronne.

Odsunięcie drogi od zabudowań zapewnia mieszkańcom odpowiednią ochronę przed hałasem.

Skanska w regionie

Skanska od lat realizuje projekty drogowe i kubaturowe na terenie Poznania. W czerwcu tego roku firma oddała do użytku odcinek Zachodniej Obwodnicy Poznania na odcinku od autostrady A2 do Swadzimia, a aktualnie realizuje m.in. pierwszy ekologiczny biurowiec w Poznaniu Malta House.