c

Umowa na budowę obwodnicy Mroczy podpisana

Press release 18.06.2013 00:00 CET

Skanska Urząd Miasta i Gminy Mroczy podpisał umowę z firmą Skanska na dokończenie budowy obwodnicy. Nowa droga odciąży znacząco centrum miasta. Realizacja potrwa rok, a jej wartość wyniesie 11,7 mln zł brutto. Kontrakt obejmuje również finansowanie inwestycji przez 10 lat.

W tym miejscu za 12 miesiecy bedzie przebiegac obwodnica Mroczy

O inwestycji

Obwodnica o długości 4,166 km będzie przebiegać po wschodnich obrzeżach Mroczy. Rozpoczynać się będzie na drodze wojewódzkiej nr 241 od strony Więcborka. Następnie skrzyżuje się z drogą wojewódzką nr 243 z Bydgoszczy, by zakończyć się na obecnej drodze wojewódzkiej nr 241 w kierunku Nakla n/Not. Nowa droga przejmie ruch pojazdów z drogi wojewódzkiej nr 241.

Powierzona firmie Skanska inwestycja jest kontynuacją prac rozpoczętych przez pierwszego wykonawcę, który nie dokończył zadania. Obecnie budowa obwodnicy jest zaawansowana w ok. 60%.

- Prace, które zrealizujemy w ramach dokończenia budowy obejmują m.in. roboty ziemne, roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych, wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 243 w rejonie skrzyżowania z obwodnicą poprzez sfrezowanie istniejącej nawierzchni do średniej głębokości 4 cm, a następnie ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej z mieszanki SMA (mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej szczelności i odporności na koleiny) – mówi Przemysław Dąbrowski, Menadżer Projektu, Skanska.

- Wykonamy przepusty pod zjazdami, wymienimy przepusty pod drogą i elementy odwodnienia nawierzchni. Wybudujemy trzy ronda, a wzdłuż całej obwodnicy - ścieżkę rowerową. Powstanie też miejsce ważenie pojazdów i parking z miejscem piknikowym. Dodatkowo, wykonamy również zjazdy na drogi boczne gminne i zjazdy na pola, zamontujemy bariery ochronne i balustrady, wykonamy oznakowanie poziome i pionowe, a ronda zyskają dużo uroku poprzez zagospodarowanie ich zielenią.

Prace ruszą w ciągu miesiąca. Rozpoczniemy od osuszania odcinka, który został zalany wodą. Następnie dokończymy prace ziemne. We wrześniu zaczniemy wykonywanie nawierzchni na odcinkach, na których jeszcze nie została położona przez poprzedniego wykonawcę.

W tym roku planujemy zrealizować 70% inwestycji: ukończymy roboty ziemne, nawierzchniowe, na ścieżce rowerowej ułożymy nawierzchnię – dodaje Przemysław Dąbrowski.

- Przed nami 12 miesięcy intensywnej pracy – mówi Leszek Gaweł, Menadżer Wsparcia Technicznego ze Skanska - Po tym czasie kierowcy jadący z Więcborka do Nakła n/Notecią czy Bydgoszczy nie będą musieli wjeżdżać do Mroczy. Pojadą nowo wybudowaną obwodnicą, przez co czas przejazdu znacznie się skróci. Nowa droga odciąży centrum miasta, zwłaszcza rynek, zatłoczone obecnie przez kierowców tranzytowych, poprawi równie bezpieczeństwo podróżujących.