c

Oczyszczalnia ścieków w Nałęczowie uruchomiona

Press release 14.11.2013 22:44 CET

Zakończyła się modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Nałęczowie. Wartość realizowanego przez Skanska kontraktu to prawie 16 mln zł netto. Była to największa inwestycja w historii tego miasta.

Oczyszczalnia w Nałęczowie po przebudowie

Realizacja kontraktu rozpoczęła się w październiku 2011 roku. Zakres prac obejmował wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych w zakresie obiektów kubaturowych oraz sieci uzbrojenia terenu, a także zmianę technologii oczyszczania ścieków z technologii złóż biologicznych na wysokoefektywny proces osadu czynnego, powiązany ze zwiększeniem przepustowości obiektu. Prace obejmowały także wykonanie dróg i placów, ogrodzenia terenu oczyszczalni, wodociągu i kanalizacji deszczowej, wewnętrznej. Skanska przebudowała także rurociągi technologiczne, przyłącza gazowe, linie kablowe nn i sterownicze. Ponadto firma zajęła się też oświetleniem i ukształtowaniem terenu, systemem monitoringu oczyszczalni (piezometry) oraz jej rozruchem.

Szczególnym wyzwaniem dla całego zespołu była realizacja robót z zachowaniem ciągłości pracy oczyszczalni – mówi Mariusz Bochenek, Menadżer Projektu, Skanska. – Obecny obiekt powstał w latach 60. ubiegłego stulecia i był bardzo wyeksploatowany.
- Prace rozpoczęliśmy od stopniowego  wyburzania obiektów starej oczyszczalni i zastępowaniem ich nowymi, tak aby proces oczyszczania ścieków nie został przerwany. Wyzwaniem była także praca w trudnych warunkach gruntowych. Nowa oczyszczalnia powstała na terenie obecnej, usytuowanej na gruntach bagiennych sąsiadujących z rzeką Bystrą, dlatego też niektóre obiekty oczyszczalni zostały posadowione na palach, a grunt został wzmocniony – dodaje Mariusz Bochenek. 

Oczyszczalnia z prawdziwego zdarzenia
Słynący z czystego powietrza i wysokiej jakości leczniczych wód Nałęczów miał starą, bardzo wyeksploatowaną oczyszczalnię.
W przypadku poważniejszej awarii w tym właśnie obiekcie miastu groziłaby nawet katastrofa ekologiczna. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni pozwoliła zapobiec takiej sytuacji i przyczyni się do ochrony naturalnego bogactwa, jakim są nałęczowskie wody mineralne.

Po rozbudowie i modernizacji oczyszczalnia w Nałęczowie uzyskiwać będzie wysoką redukcję zanieczyszczeń. Technologia oczyszczalni po wykonaniu inwestycji, opartej na nowoczesnej technologii trójfazowego osadu czynnego z wydzielonym procesem nitryfikacji(proces utleniania amoniaku i soli amonowych) prowadzonym w reaktorze biologicznym, umożliwi uzyskanie stężeń zanieczyszczeń w odpływie zgodnych z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa. Nowo wybudowana oczyszczalnia ścieków pracować będzie całkowicie automatycznie. Pracą zarządzać będzie sterownik mikroprocesorowy zapewniający automatyczne działanie procesów. 

Realizacja tej skomplikowanej i ważnej dla kurortu inwestycji przebiegała zgodnie z procedurą FIDIC, czyli ogólnoeuropejskim systemem nadzoru nad wykonywaniem dużych obiektów, w szczególności związanych z ochroną środowiska.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nałęczowie była największą inwestycją w historii tego miasta.

Projekt był dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Zamawiającym była Gmina Nałęczów. 

Nasze doświadczenie
Nasza firma ma długoletnie doświadczenie w budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków. Dotychczas rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy m.in.: oczyszczalnie w Przemyślu, Jeleniej Górze, Tychach, Myślenicach i Baranowie Sandomierskim oraz wybudowaliśmy oczyszczalnie w Mielcu, Zagórzu, Nowym Dworze Mazowieckim, Ostrowcu Świętokrzyskim i Izabelinie. Rozbudowaliśmy również przemysłową oczyszczalnię ścieków dla browaru Carlsberg w Brzesku, a w Tarnobrzegu odbudowaliśmy oczyszczalnię ścieków zniszczoną w trakcie powodzi w 2010 roku. Obecnie wykonujemy tego typu obiekty w Skawinie, Jędrzejowie i Skarżysku Kamiennej, Nowej Wsi k. Rzeszowa i Czarnej Łańcuckiej.

Skanska w regionie
Modernizacja oczyszczalni w Nałęczowie to kolejna inwestycja realizowana przez Skanska na terenie województwa lubelskiego. W Dęblinie budujemy wielofunkcyjny port lotniczy, strażnicę lotniskowej straży pożarnej oraz modernizujemy budynki Wyższej Szkoły Oficerskiej. W Lublinie zakończyliśmy właśnie modernizację Kliniki Okulistyki, obecnie realizujemy ośrodek badawczy dla Uniwersytetu Medycznego, a także remontujemy ulicę Głuską. Prowadzimy również prace związane z budową oczyszczalni ścieków w Rykach.