c

Nowy most w Pruszkowie

Press release 10.12.2014 10:21 CET

Zakończyły się roboty budowlane związane z przebudową ulicy Przejazdowej oraz budową mostu w Pruszkowie. 8 grudnia 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji. Wykonawcą była firma Skanska, zaś Inwestorem Gmina Miasto Pruszków. Prace trwały od lipca br. Ich wartość wyniosła ponad 3 mln netto.

Nowy most w Pruszkowie

Nowa droga, nowy most
W ramach prac Skanska dokonała rozbiórki istniejącego mostu. Rozbiórka była konieczna m.in. ze względu na zły stan techniczny mostu. W miejsce starego powstał nowy jednoprzęsłowy most o konstrukcji ramy i rozpiętości 21,08 m oraz szerokości 12,40 m – komentuje Waldemar Maziarz, Kierownik Robót, Skanska.
- Aby osiągnąć takie parametry zastosowaliśmy nowej generacji belki sprężone prefabrykowane o nietypowych rozmiarach, wydłużone do 21 m. Standardowe belki mają długość 18 m – zaznacza Waldemar Maziarz.

Skanska zadbała również o brzeg rzeki. Wykonała umocnienia koryta rzeki z narzutu kamiennego, aby zabezpieczyć brzeg przed rozmywaniem.

Oprócz budowy nowego mostu firma przebudowała także ul. Przejazdową na odcinku od ul. Żbikowskiej do ul. Promyka. Nowo przebudowany odcinek ma 650 m. Wymieniliśmy konstrukcję drogi oraz zadbaliśmy o nową nawierzchnię – mówi Rafał Kaniowski, Kierownik Budowy, Skanska. Przebudowany odcinek ma teraz szerokość od 6 do 7,2 m. Ponad to zakres prac objął budowę chodnika i ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3 m, przebudowę zjazdów, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowę urządzeń energetycznych kolidujących z inwestycją oraz wykonanie oświetlenia drogi – dodaje Kierownik Budowy. Podczas budowy drogi oraz mostu pracowało średnio 35 osób.

Zyskają mieszkańcy i biznesmeni
Korzyści z wybudowania mostu i drogi są znaczące przede wszystkim dla firm prowadzących działalność w pobliskiej strefie przemysłowej, ponieważ umożliwia szybkie połączenie z autostradą omijając centrum miasta – mówi Waldemar Maziarz. Natomiast mieszkańcy Pruszkowa zyskali nową nawierzchnię na ulicach prowadzących do ich posesji. Polepszy się również komfort komunikacji oraz bezpieczeństwo.