c

Nowe wrota śluzy Rudziniec na Kanale Gliwickim

Press release 26.02.2014 12:03 CET

Remont śluzy Rudziniec na Kanale Gliwickim trwa już od ponad roku. Realizująca inwestycję Skanska właśnie zamontowała potężne wrota śluzy.

śluza Rudziniec

Prace modernizacyjne śluzy Rudziniec na Kanale Gliwickim prowadzi Skanska na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Inwestycja o wartości 32,6 mln zł brutto zakończy się w marcu przyszłego roku.

Montaż wrót śluzy

W ostatnich dniach na śluzie Rudziniec miała miejsce ciekawa operacja inżynierska.

Zamontowane zostały wrota śluzy komory północnej od strony wody górnej oraz dolnej. W sumie wrota ważyły 88 ton, na co składały się 4 skrzydła: dwa po 27 ton i dwa po 17.

Skrzydła przyjechały na budowę w kilku częściach i zostały zespawane w jedną konstrukcję już na miejscu. Ich montaż na śluzie odbył się za pomocą żurawia samochodowego o udźwigu maksymalnym 300 ton. Zadaniem wrót jest szczelne zamknięcie komory na czas śluzowania, tj. obniżenia lub podniesienia poziomu zwierciadła wody w komorze. Wrota mają ponad 10 m wysokości na głowie dolnej i ponad 6 m wysokości na głowie górnej, są poruszane mechanicznie za pomocą napędu elektrycznego, wyposażone w specjalne uszczelnienia oraz segmenty umożliwiające przepuszczanie wody bez otwierania wrót.

Prace modernizacyjne śluzy

Remont śluzy Rudziniec odbywa się w ramach projektu: „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Generalnym wykonawcą inwestycji, która rozpoczęła się w lutym ubiegłego roku, jest Skanska. Prace polegają na generalnym remoncie obu komór śluzy (północnej i południowej). Skanska przebudowuje i remontuje awanporty, komory śluzy oraz prowadzi rekonstrukcję betonów głów dolnych i górnych śluzy.

Remont obejmuje ponadto część podziemną i nadziemną budynku sterowni oraz pięciu maszynowni śluzy. Powstanie nowy budynek przeznaczony do celów socjalnych, dwa nowe pomosty na awanporcie dolnym oraz kanał obiegowy.

Prócz prac bezpośrednio na śluzie, Skanska wykona zagospodarowanie terenu wokół obiektu, sieć dróg i nawierzchni oraz prace związane z budową kanalizacji i wodociągów.

Śluza Rudziniec

Śluza Rudziniec jest jedną z sześciu na Kanale Gliwickim, czyli drodze wodnej łączącej Odrę z Gliwicami. Sam kanał został wybudowany w latach 1935-1939, w miejsce istniejącego od początku XIX wieku Kanału Kłodnickiego. Został podzielony stanowiskami śluzowymi na 6 odcinków. Śluza Rudziniec jest trzecią z sześciu śluz na kanale – komora ma 71,5 m długości, 12 m szerokości, 6,25 m spadu (różnicy poziomów wody), zaś wysokość jej ścian wynosi ponad 10 m.

Śluza Rudziniec jest dwukomorową śluzą bliźniaczą. Głowy górne śluzy to monolityczne konstrukcje żelbetowe, pomiędzy którymi przebiega kanał łącznikowy zamykany zasuwą, służący do oszczędnościowego śluzowania. Ściany komór wykonane są z tzw. larsenów, jako ścianki szczelne.