c

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie zyska nowe oblicze

Press release 31.07.2012 12:00 CET

Za 15 miesięcy budynek Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie całkowicie zmieni swój wygląd. Trwa remont elewacji obiektu. Prace o wartości ok. 5,6 mln zł brutto realizuje Skanska.

sad w Dzierzoniowie

Siedziba Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie to sześciokondygnacyjny budynek pochodzący z lat 70. Obiekt ma kubaturę 26,8 tys. m sześc. i 5,8 tys. m kw. powierzchni użytkowej. Na każdym piętrze znajdują się pomieszczenia administracyjno-biurowe, socjalne, sale rozpraw i sekretariaty wydziałów.

Zakres prac

W ramach powierzonej Skanska inwestycji przeprowadzony zostanie całkowity remont elewacji budynku. Warstwy ścian zewnętrznych wraz ze stolarką okienną zostaną zdemontowane, a następnie wykonana zostanie nowa fasada - częściowo szklana, częściowo pełna, z płyt euronit.

Aktualnie trwają prace rozbiórkowe. Skanska demontuje płyty zewnętrzne i aluminiowe elementy fasady. W sierpniu rozpocznie się dostosowywanie istniejącej konstrukcji stalowej do potrzeb nowej elewacji. Planowane jest także rozpoczęcie montażu elewacji docelowej.

- Dołożymy starań, by jak najszybciej zakończyć prace związane z montażem elewacji. Wtedy, bez względu na warunki pogodowe będziemy mogli sprawnie przeprowadzić prace wykończeniowe – mówi Daniel Franuszkiewicz, Kierownik Budowy, Skanska. - Realizację inwestycji zakończymy w październiku 2013 r.

Wyzwania realizacji

- Budowę prowadzimy na czynnym obiekcie – dodaje Daniel Franuszkiewicz. - Demontaż całej istniejącej elewacji spowoduje otwarcie pomieszczeń biurowych od strony zewnętrznej. Konieczna była w związku z tym reorganizacja pracy sądu - niektóre sale rozpraw zostały całkowicie wyłączone z użytku.

Prowadzenie robót na całym obiekcie jednocześnie jest niemożliwe, dlatego konieczny był ich podział na etapy. W tym roku do realizacji przewidziane są trzy elewacje: dwie szczytowe i tylna. W przyszłym roku montowana będzie elewacja frontowa.

Planując prace, dokładamy wszelkich starań, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w funkcjonowanie placówki – prace związane z demontażem płyt azbestowych rozpoczynamy dopiero po godzinach pracy sądu.

Demontowana elewacja jest zbudowana m.in. z płyt azbestowo - cementowych. Mając świadomość szkodliwego wpływu tego materiału na zdrowie, podejmujemy wszelkie możliwe działania, by wyeliminować potencjalne zagrożenie.

Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i osobom trzecim, stosujemy liczne środki techniczne, m.in. taśmy, bariery, znaki ostrzegawcze wydzielające teren, urządzenia przechwytujące pył, materiały
do ochrony przed skażeniem terenu, odpowiednie oznakowanie worków na odpady i urządzenia sanitarne do zmywania zanieczyszczeń, a także środki ochrony indywidualnej (m.in. kombinezony jednorazowego użytku, zmywalne obuwie, maski chroniące górne drogi oddechowe z regularną wymianą filtrów).

Przed przystąpieniem do demontażu płyty azbestowe są zraszane wodą, by wyeliminować pylenie. Całe zdemontowane elementy układamy na paletach, zabezpieczamy folią polietylową (ochrona przed skażeniem terenu) i odpowiednio znakujemy.

Wszystkie luźne elementy pakujemy do specjalnych atestowanych worków.
Na koniec każdego dnia pracy rusztowanie i inne urządzenia mające styczność z azbestem są czyszczone odkurzaczem przemysłowym z filtrem spełniającym międzynarodowe normy. Odpowiednio zapakowany azbest jest następnie transportowany w specjalnie oznaczonych kontenerach na licencjonowane wysypisko materiałów niebezpiecznych. Wszystkie działania wykonujemy zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto, by zapewnić całkowite bezpieczeństwo podczas realizacji inwestycji monitorujemy stężenie włókien azbestowych w licencjonowanym laboratorium.

- Remont elewacji Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie stawia przed nami duże wyzwania. Prace prowadzimy w czynnym obiekcie, w naszym zakresie jest ponadto m.in. demontaż płyt azbestowych - mówi Tomasz Miłkowski, Menadżer Projektu, Skanska. – Mamy jednak na uwadze to, że dzięki tej inwestycji pracownicy sądu zyskają odnowione miejsce pracy, całkowicie oczyszczone z elementów azbestowych. To realna korzyść dla użytkowników tej placówki.

Skanska w regionie

Skanska jest wykonawcą wielu obiektów użyteczności publicznej. Obecnie budujemy m.in. Sąd Okręgowy we Wrocławiu, budynek Green Towers i Green Day we Wrocławiu oraz basen w Jeleniej Górze. Zakończyliśmy realizację budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich, Centrum Handlowego Turawa Park w Opolu, obiektu sportowo-rehabilitacyjnego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niewidomych we Wrocławiu, budynku Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, budynku Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz kompleksu biurowego Grunwaldzki Center, w którym mają siedzibę wrocławskie oddziały Skanska.