c

Oczyszczalnia ścieków w Mielcu została „Budową Roku Podkarpacia”

Press release 08.06.2009 00:00 CET

Zrealizowana przez Skanska oczyszczalnia ścieków w Mielcu otrzymała tytuł „Budowy Roku Podkarpacia” w kategorii „Obiekty komunalne i przemysłowe”. Konkurs jest organizowany przez rzeszowski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Komisja konkursowa ocenia funkcjonalność, estetykę inwestycji, jakość i terminowość wykonanych robót oraz technologie i rozwiązania projektowe. Oczyszczalnia ścieków w Mielcu okazała się bezkonkurencyjna wśród projektów zrealizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Nagrodę odebrał Mirosław Siepak, Dyrektor Skanska S.A. Oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego w Rzeszowie.

Mielecka oczyszczalnia została zrealizowana w latach 2006-2008. Jej średnia przepustowość wynosi 14 700 m3 na dobę wraz z pełnym węzłem przeróbki osadu i energetycznym wykorzystaniem biogazu. Jest wyposażona w system sterowania umożliwiający optymalizację pracy, a jej obiekty nie są uciążliwe dla środowiska i okolicznych mieszkańców. Procesy technologiczne, podczas których powstają nieprzyjemne zapachy, są w pełni zhermetyzowane, co pozwala na ich neutralizację.

- Cieszę się, że kapituła konkursu doceniła obiekt ochrony środowiska i przyznała nagrodę zrealizowanemu przez nas projektowi – mówi Kazimierz Witek, Menedżer Projektu, Skanska. - Odczuwamy dużą satysfakcję, że zrealizowaliśmy inwestycję zasługującą na to zaszczytne miano. Nowa oczyszczalnia poprawiła jakość ścieków odprowadzanych bezpośrednio do rzeki Wisłoki, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i przepisami prawa polskiego. Rozwiązała także problem zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu i na terenach do niego przyległych.

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków. Dotychczas rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy oczyszczalnie w Przemyślu, Jeleniej Górze i Stalowej Woli oraz wybudowaliśmy oczyszczalnie w Mielcu, Zagórzu i Izabelinie.