c

Skanska zbuduje rondo w Kętach

Press release 09.08.2011 11:40 CET

Już w listopadzie tego roku kierowcy w Kętach przejadą przez nowe rodno. W ramach rozbudowy drogi krajowej nr 52 Skanska wybuduje rondo łączące tę trasę z powstającą obwodnicą Kęt. Wartość robót wynosi 2,2 mln zł brutto. Skanska już wykonawcą I etapu zachodniej obwodnicy miasta.

podpisanie umowy Kety

Zleceniodawcą inwestycji jest Gmina Kęty. Zakończenie budowy planowane jest na połowę listopada 2011 r.

Nie tylko rondo

Rondo powstanie w ciągu ul. Kościuszki przy biurowcu Grupy Kęty, w miejscu, gdzie DK 52 będzie łączyła się z budowaną przez nas obwodnicą miasta – mówi Sebastian Zub, Menedżer Projektu, Skanska.

Poza budową ronda Skanska rozbuduje prawie 400 m drogi krajowej nr 52. Zostaną przebudowane  chodniki, ogrodzenia, zjazdy do posesji i zjazdy publiczne oraz sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i teletechniczna. Z uwagi na lokalizację budowy tuż przy siedzibie Grupy Kęty, sieci i urządzenia tej firmy zostaną odpowiednio przebudowane i zabezpieczone.

W ramach zleconych nam robót wybudujemy także ścieżki rowerowe, zatokę autobusową oraz ekrany akustyczne, chroniące mieszkańców przed nadmiernym hałasem – dodaje Sebastian Zub.

W związku z budową ronda kierowców jeżdżących przez ul. Kościuszki w Kętach czekają utrudnienia. W połowie sierpnia zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu, która potrwa 3 miesiące.

Budują obwodnicę

Skanska, która wybuduje nowe rondo w Kętach, jest także wykonawcą I etapu zachodniej obwodnicy Kęt. Będzie to ok. 2-kilometrowy odcinek jezdni o szerokości 7 m wraz z zatokami autobusowymi, chodnikami, ścieżkami rowerowymi i oświetleniem.

Zbudujemy też skrzyżowanie z ul. Spacerową i odcinki łączące obwodnicę z drogami powiatowymi oraz ekrany akustyczne – mówi Sebastian Zub.

Inwestycja, którą Skanska realizuje na zlecenie Gminy Kęty, obejmie również budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, a także przebudowę rurociągu technologicznego odprowadzającego ścieki z zakładów Grupy Kęty do oczyszczalni oraz kanalizacji deszczowej.

We wrześniu Skanska rozpocznie układanie nawierzchni na budowanej obwodnicy. W tym roku powstanie odcinek od ulicy Kościuszki do Żwirki i Wigury. Termin zakończenia I etapu obwodnicy zachodniej został wyznaczony na koniec listopada 2012 r.