c

Skanska zrealizuje największą inwestycję drogową na Podkarpaciu

Press release 02.07.2008 14:00 CET

Skanska podpisała z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na przebudowę drogi krajowej nr 4 pomiędzy Pilznem i Ropczycami. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu najbliższych 30 dni. Prace, których wartość wynosi 279 mln zł brutto, potrwają do lipca 2010 roku.

Skanska przebuduje ponad 23 km ruchliwej drogi krajowej nr 4 łączącej Rzeszów z Tarnowem i Krakowem. - Odcinek rozpoczyna się tuż za obwodnicą Pilzna, wybudowaną przez nas 3 lata temu, a kończy przed Ropczycami, gdzie łączyć się będzie z przyszłą obwodnicą. Dzięki odnowionej jezdni i bardziej wytrzymałej nawierzchni podróż tą trasą będzie komfortowa i znacznie bezpieczniejsza – mówi Wiesław Sitarz, Menadżer Projektu.