c

W Iławie wkrótce rusza budowa węzła integracyjnego

Press release 23.12.2013 14:57 CET

W przyszłym roku, w centrum Iławy rozpocznie się budowa węzła integracyjnego, w ramach poprawy układu komunikacyjnego miasta. Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie podpisał umowę z firmą Skanska na wykonanie inwestycji. Realizacja potrwa do końca października 2014r. i będzie kosztować około 6,2 mln zł netto.

Dzięki inwestycji poprawi się komfort jazdy oraz bezpieczeństwo na drodze.
- Realizacja powierzonego nam zadania opiera się przede wszystkim na przygotowaniu projektu wykonawczego oraz na budowie układu komunikacyjnego w centrum Iławy. W skład zadania wchodzą m.in. prace związane z budową dwóch rond, przebudową infrastruktury podziemnej (kanalizacja) oraz zagospodarowaniem terenu wokół pasa drogowego – wymienia Piotr Kęsikowski, Menadżer Projektu, Skanska. W ramach umowy wykonawca odpowiada także za przebudowę skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Gen. Andersa i Ogrodowej.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Wyzwanie
- Przed nami stoi duże wyzwanie w postaci krótkiego terminu umownego na realizację projektu. Całość zadania została podzielona na dwie części: przygotowanie projektu wykonawczego i realizację prac budowlanych.
Według umowy, na przygotowanie projektu mamy czas do końca kwietnia. Nasz kolejny  krok stanowić będzie przystąpienie do prac budowlanych, na których ukończenie mamy czas do końca października przyszłego roku – mówi Piotr Kęsikowski.

Skanska w Iławie
Projekt budowy węzła integracyjnego będzie realizowany przez pracowników
z iławskiego zespołu Skanska, który już od ponad 10 lat wykonuje na tym terenie liczne inwestycje inżynieryjne. - W tym czasie w samej Iławie oraz powiecie iławskim zrealizowaliśmy wiele projektów, w tym m.in. obwodnicę Iławy,  ścieżki rowerowe wzdłuż rzeki Iławki oraz jeziora Jeziorak, remont wiaduktu nad torami kolejowymi oraz rozbiórkę i budowę nowego mostu w Iławie – mówi Piotr Kęsikowski, Menadżer Projektu, Skanska.
Obecnie w woj. warmińsko- mazurskim firma prowadzi ponad 110 projektów zarówno z zakresu budownictwa inżynieryjnego jak i ogólnego.