c

Wzgórze przemyskiego Zamku jak nowe. Teraz czas na wnętrza i salę teatralną

Press release 28.09.2012 09:00 CET

Na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu dobiegły końca prace związane z przebudową wzgórza zamkowego. Ich wykonawca – firma Skanska podpisała kolejny kontrakt - na remont i modernizację pozostałych zamkowych pomieszczeń. Prace te potrwają do grudnia br.

Zamek Kazimierzowski

Wartość nowo podpisanego kontraktu wynosi ponad 3,7 mln zł netto. Inwestorem jest Gmina Miejska Przemyśl. Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W ramach kontraktu Skanska wykona w zamkowych wnętrzach prace budowlano – montażowe, obejmujące roboty tynkarskie, konserwatorskie, malarskie, izolacyjne i stolarskie. Remontem i modernizacją zostaną objęte zabytkowe pomieszczenia zamku, m.in. baszty i sala archeologiczna. Do sali teatralnej zostanie zakupione nowe wyposażenie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej, a w zespole sceny i widowni zostaną wykonane i zamontowane specjalistyczne urządzenia oświetleniowe i elektroakustyczne, tzw. technologia sceny. Ponadto, w całym obiekcie zostanie wykonana instalacja telefoniczna i komputerowa, monitoring oraz instalacja elektryczna wraz z oświetleniem alejki i wzgórza zamkowego.

Wzgórze zamkowe odzyskało dawną urodę

Na wzgórzu zamkowym wraz z przedpolem zamkowym zrealizowaliśmy już całość prac związanych z rewitalizacją – mówi Jacek Puszkarewicz, Kierownik Budowy, Skanska. - Odtworzyliśmy murek terenowy, taras widokowy, wykonaliśmy także alejki i drogi dojazdowe z kamienia łamanego wraz ze schodami.

Wykonaliśmy również odwodnienie przedpola zamkowego poprzez ułożenie drenażu wraz z warstwami odwadniającymi i ustawiliśmy nowe lampy oświetleniowe. Zakończyliśmy również prace związane z uporządkowaniem terenu – dodaje Jacek Puszkarewicz.

W ramach remontu zabudowań zamkowych wykonaliśmy instalacje: elektryczną, wod-kan, c.o. oraz instalację wody lodowej. - Największym wyzwaniem dla naszych pracowników jest realizacja robót na terenie zabytkowego obiektu – mówi Jacek Puszkarewicz. – Wszystkie prace na zamku są prowadzone zgodnie z wymogami konserwatora zabytków, nadzoru archeologicznego i naszego Inwestora.

900 lat historii na zamkowym dziedzińcu

W sierpniu na dziedzińcu przemyskiego zamku zakończyły się prace archeologiczne mające na celu wykonanie odkrywek i przebadanie pod względem historycznym murów i posadzki cerkwi Wołodara Rościsławowicza – zmarłego w 1124 r. ruskiego księcia z dynastii Rurykowiczów.

W marcu br. odkryto negatyw narożnika cerkwi Wołodara, a lipcu i sierpniu trwały prace archeologiczne mające na celu odsłonięcie negatywu zachodniego muru oraz posadzki. Celem tych prac było opracowanie odpowiedniej dokumentacji koniecznej do wykonania repliki cerkwi, poznanie grubości jej ścian, wymiarów bloków z wapienia, z którego wykonany jest mur. Przy wykorzystaniu dotychczas przeprowadzonych badań zostanie odtworzony obrys świątyni. W trakcie prac archeologicznych związanych z rekonstrukcją cerkwi wydobyto także wiele przedmiotów datowanych na początek XIV w. – dwa metalowe groty, bełt od kuszy, grot od łuku myśliwskiego oraz ceramikę. W miejscach wykonanych odkrywek pojawiły się także XVII–wieczne złomy kafli.

Prace archeologiczne prowadzone były przez mgr Bożenę Marczyk – Chojnacką, Przedsiębiorstwo Prac Specjalistycznych „Invictus” oraz firmę archeologiczna „Bard” pod nadzorem archeologa dr hab. Zbigniewa Pianowskiego, docenta w Zamku Królewskim na Wawelu oraz profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Doświadczony zespół w akcji

Projekt realizuje zespół Menadżera Projektu Piotra Kozłowicza, a funkcję Kierownika Budowy pełni Jacek Puszkarewicz, posiadający wieloletnie doświadczenie w modernizacji obiektów zabytkowych. Jacek Puszkarewicz nadzorował przeprowadzone przez Skanska remonty i renowacje wejścia głównego Filharmonii Rzeszowskiej, Dworu Starościńskiego w Leżajsku (nagroda II stopnia w konkursie „Budowa Roku Podkarpacia 2007” w kategorii obiektów zabytkowych) i Szklarni – Storczykarni w zespole zabytkowych obiektów Muzeum – Zamku w Łańcucie. Zespół pod jego kierownictwem przebudował także dwa inne obiekty należące do zespołu Muzeum – Zamku w Łańcucie: Maneż, w którym powstało Podkarpackie Centrum Dziedzictwa Kulturowego oraz budynek Kasyna Urzędniczego, który obecnie jest siedzibą Muzeum Historii Miasta Łańcuta i Regionu. W 2009 roku Jacek Puszkarewicz otrzymał srebrną odznakę „Za opiekę nad zabytkami”, przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Najsłynniejszy zabytek Przemyśla

Zamek Kazimierzowski należy do najbardziej znanych zabytków Przemyśla. Jest położony na Wzgórzu Zamkowym otoczonym ze wszystkich stron stromymi zboczami. Jego początki datuje się na pierwszą połowę XIV wieku, gdy na wzgórzu wzniesiono murowany zamek w stylu gotyckim, wielokrotnie przebudowywany w swej późniejszej historii. Okresowo i przejazdem przebywało na nim wielu królów polskich, a jednym z ostatnich starostów przemyskich był Stanisław Antoni Poniatowski. Park miejski otaczający Zamek został założony w 1842 roku. Od 1884 roku w Zamku mieści się Przemyskie Towarzystwo Dramatyczne „Fredreum”, będące najstarszym teatrem amatorskim w Polsce.

Skanska w regionie

Jako wykonawca Skanska jest obecna na terenie Podkarpacia od wielu lat. W chwili obecnej w Sanoku prowadzimy budowę parkingu wielopoziomowego. W Pustkowie k/ Dębicy budujemy także kompleks rekreacyjno – turystyczny z krytą pływalnią, a w Lesku - krytą pływalnię. Prowadzimy również remont drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającą przez Tarnobrzeg. W Paszczynie rozpoczęliśmy rozbudowę zakładu segregacji odpadów stałych.

Największym projektem zrealizowanym przez Skanska na Podkarpaciu była przebudowa drogi krajowej nr 4 między Pilznem i Ropczycami. Wybudowaliśmy także obwodnice Stalowej Woli, Pilzna, Biecza i północną obwodnicę Rzeszowa.

W Rajskiem przebudowaliśmy most nad Sanem. W Przemyślu i Stalowej Woli zmodernizowaliśmy i rozbudowaliśmy oczyszczalnie ścieków, a w gminie Baranów Sandomierski oraz w Zagórzu wybudowaliśmy oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną. W Tarnobrzegu zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków, wybudowaliśmy kanalizację sanitarną i deszczową i odbudowaliśmy je po powodzi, która miała miejsce w 2010 roku.

W Trześni k/Tarnobrzega zabezpieczyliśmy wał rzeki Trześniówki, a w Sandomierzu wybudowaliśmy kanalizację sanitarną w prawobrzeżnej części miasta. W Dębicy wybudowaliśmy kanalizację sanitarną i sieć wodociągową oraz rozbudowaliśmy obiekt hali basenów i lodowiska. W Tarnowie na oczyszczalni ścieków wybudowaliśmy instalację suszenia i czasowego składowania osadów.

Dla Politechniki Rzeszowskiej zrealizowaliśmy Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne oraz halę sportową. Dla Uniwersytetu Rzeszowskiego wybudowaliśmy Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej oraz Kompleks Naukowo-Dydaktyczny. Ponadto w Rzeszowie, Strzyżowie, Leżajsku, Sokołowie Małopolskim, Krośnie, Głogowie Małopolskim i Kolbuszowej wybudowaliśmy kryte pływalnie, a w Nowej Sarzynie kompleks sportowy z krytą pływalnią. Dla portu lotniczego w Jasionce wykonaliśmy terminal pasażerski, płytę postojową, wieżę kontroli ruchu lotniczego, stanowisko do odladzania samolotów oraz oświetlenie nawigacyjne.