c

Ulica Reduta w Krakowie będzie rozbudowana

Press release 04.03.2014 08:00 CET

Ulica Reduta w Krakowie zostanie wydłużona i poszerzona. Powstaną też chodniki i ścieżka rowerową. Inwestycja, którą na zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu wykona Skanska, będzie kosztowała 11,6 mln zł brutto.

Reduta

Dzięki przebudowie ul. Reduta poprawi się przejazd między Nową Hutą a Prądnikiem Czerwonym i dojazd do Cmentarza Batowickiego. Odciążone zostaną wąskie osiedlowe uliczki Sabały i Marchołta, którymi teraz poruszają się kierowcy.

Połączenie Powstańców z Jancarza

Inwestycja, którą zrealizuje Skanska, ma na celu poprawę komunikacji pomiędzy Nową Hutą a centrum miasta.

- Zakres prac obejmuje budowę i przebudowę ul. Reduta na długości ponad 1200 metrów, a także budowę potrzebnej infrastruktury technicznej, tj. kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicy – mówi Andrzej Świder, Menadżer Projektu, Skanska.

W miejscu istniejącego, zbyt wąskiego i zniszczonego mostu na potoku Sudół Dominikański Skanska wybuduje nowy obiekt. – Będzie szerszy i o większej nośności niż dotychczasowy, co upłynni ruch samochodowy w tym miejscu – zaznacza Andrzej Świder.

Korzyści dla pieszych i rowerzystów

W ramach prowadzonych prac na ul. Reduta powstaną chodniki i ścieżka rowerowa, co przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w tym rejonie Krakowa.

Skanska wybuduje również oświetlenie i odwodnienie ulicy, wykona niezbędne przełożenia infrastruktury technicznej.

Prace będą wykonywane etapami. W pierwszej kolejności przewidziany jest odcinek od ul. Jancarza do ul. Sabały, następnie od ul. Jancarza do potoku Sudoł Dominikański, potem most na potoku, parkingi wzdłuż Cmentarza Batowickiego i pozostałe prace.

– Umowny termin zakończenia inwestycji to styczeń 2018 roku, jednak będziemy dążyli do tego, żeby prace zakończyć wcześniej – mówi Andrzej Świder.

Aukcja internetowa

Przetarg krakowskiego ZIKiT-u na rozbudowę ul. Reduta miał rzadko stosowaną w Polsce formę aukcji internetowej. Polega ona na tym, że wykonawcy zainteresowani realizacją inwestycji licytują przez internet kwotę, za jaką są skłonni wykonać prace. W przypadku przetargu na ul. Reduta, który wygrała Skanska, możliwe było licytowanie i schodzenie z ceną w dół o minimum 100 tys. zł.

 

Pobierz