c

Dolne Miasto: od dziś zmiany w organizacji ruchu na ul. Łąkowej

Press release 17.03.2014 13:56 CET

W związku z realizowaną przez Skanska rewitalizacją Dolnego Miasta w Gdańsku informujemy, iż od dziś nastąpią kolejne zmiany w organizacji ruchu.

Od dziś na terenie Dolnego Miasta w Gdańsku zamknięta dla ruchu została część ulicy Łąkowej (wzdłuż budynków o numerach 12-34) od ul. Dolnej do ul. Śluza.
Od tego momentu ruch dwukierunkowy odbywa się drugą stroną ulicy, na odcinku od Łąkowej 39 - 34a. Parkowanie samochodów wzdłuż drogi możliwe jest tylko w istniejącym pasie zieleni. Jednocześnie nastąpiła zmiana w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Łąkowej i Dolnej. W tym miejscu skrzyżowanie zmieniono ze zwykłego na skrzyżowanie z ruchem okrężnym. Dodatkowo informujemy, iż przystanki autobusowe zlokalizowane przy ul. Łąkowej zostały przesunięte równolegle na teren pasa zieleni. Zmiany w ruchu związane są z prowadzonymi w tym miejscu pracami drogowymi w ramach rewitalizacji Dolnego Miasta i potrwają do końca lipca br.