c

Od poniedziałku rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania przy alei Warszawskiej w Olsztynie

Press release 20.09.2013 17:00 CET

Dziś podpisano umowę na przebudowę skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Obrońców Tobruku i al. Warszawskiej w Olsztynie. Na zlecenie Gminy Olsztyn inwestycję  o wartości 10,9 mln zł netto wykona Skanska.

Download file

Projekt jest finansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Zakres prac

Inwestycja zakłada m.in. przedłużenie pasa skrętu w prawo z al. Warszawskiej w ul. Obrońców Tobruku oraz dobudowanie pasa skrętu w prawo z ul. Armii Krajowej w al. Warszawską o długości ok. 220 m wraz z budową nowego chodnika. – W ramach zadania odpowiadamy także za dobudowanie pasa skrętu z ul. Obrońców Tobruku w al. Warszawską oraz przeniesienie zlokalizowanego w tym miejscu pomnika, wraz z zagospodarowanie terenu wokół obiektu – wyjaśnia Marek Dębski, Menadżer Projektu, Skanska.

Nowe ścieżki rowerowe
Zakresem inwestycji objęte jest także wykonanie ścieżek rowerowych.
- Po zakończeniu projektu rowerzyści będą mogli poruszać się nową drogą wzdłuż al. Warszawskiej -od centrum do granicy miasta oraz nową ścieżką biegnącą wzdłuż Armii Krajowej od przebudowywanego skrzyżowania do powstającego pasa skrętu przy al. Warszawskiej – dodaje Marek Dębski.

W ramach zadania Skanska wykona również przebudowę odwodnienia i sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę chodnika na kilku odcinkach. Dzięki całej realizacji zwiększy się komfort jazdy oraz bezpieczeństwo zarówno na skrzyżowaniu, jak i w jego pobliżu.

Od jutra zmiany w organizacji ruchu
Z rozpoczynającymi się w poniedziałek pracami remontowymi wiązać się będą zmiany w organizacji ruchu, które potrwają od soboty, 21 września do początku zimy. W tę sobotę kierowców czekają chwilowe utrudnienia związane z przygotowaniem oznakowania skrzyżowania do obowiązującej od tego dnia tymczasowej organizacji ruchu. Od godziny 17.00 nastąpi wyłączenie sygnalizacji na skrzyżowaniu, a ruch będzie kierowany przez policję. Prace potrwają do ok. godziny 19.00, kiedy to nastąpi ponowne uruchomienie sygnalizacji świetlnej. Od tego momentu do początku zimy nastąpi zamknięcie odcinka jezdni wzdłuż alei Warszawskiej,.biegnącego w kierunku centrum. Ruch dwukierunkowy zostanie przeniesiony na sąsiadującą jezdnię. W przypadku ul. Obrońców Tobruku zamknięty zostanie prawoskręt w al. Warszawską, a ruch dwukierunkowy odbywać się będzie drugim pasem, podobnie jak w przypadku zamknięcia prawego pasa ruchu ul. Armii Krajowej biegnącego w stronę Obrońców Tobruku.

Pobierz