c

Skanska nagrodzona za bezpieczną modernizację wnętrz poznańskiego Zamku

Press release 30.01.2012 14:00 CET

Skanska zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Buduj Bezpiecznie organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu. Wyróżnienie otrzymaliśmy za bezpieczną realizację przebudowy kompleksu Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek.

Zamek

To trzecie wyróżnienie w tym konkursie, jakie Skanska otrzymała w ciągu ostatnich 2 lat. W poprzednich latach nagrodzona została budowa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oraz hali sportowo-widowiskowej w Koszalinie. Celem konkursu jest upowszechnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów.

W Skanska pracujemy zgodnie z przyjętymi standardami bezpieczeństwa. Są to jednolite dokumenty, które zawierają wymagania wynikające z przepisów prawa, zalecenia i wskazówki zawarte w normach bezpieczeństwa i zasadach bezpiecznej pracy, a także dobre praktyki wynikające z wieloletnich doświadczeń firmy– mówi Rafał Jaworowicz, Dyrektor Oddziału Budownictwa Ogólnego Skanska w Poznaniu. - Integralną częścią naszych umów z podwykonawcami jest aneks dotyczący obowiązku stosowania ściśle określonych zasad BHP w zakresie organizacji i wykonywania prowadzonych robót. Między innymi te standardy zostały docenione przez Państwową Inspekcję Pracy.

W trakcie tegorocznej edycji konkursu Buduj Bezpieczne realizowana przez Skanska przebudowa Zamku oceniana była podczas ośmiu kontroli. Powołana przez Państwową Inspekcję Pracy komisja oceniała m.in. sposób opracowania i realizacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zagospodarowanie placu budowy, ocenę ryzyka zawodowego i informowanie o nim pracowników, a także podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom wypadkowym, koordynację i skuteczność nadzoru nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP przez wszystkie podmioty działające na budowie, a także wypadkowość w okresie trwania konkursu.

Bezpieczna budowa z wyzwaniami

Prace podczas modernizacji obiektu toczą się zgodnie z harmonogramem, choć jest on bardzo napięty – mówi Zbyszko Kapłon, Menadżer Projektu, Skanska. - Wynika to ze specyfiki obiektu. Podczas prac rozbiórkowych odkryliśmy fryzy zdobiące ściany Sali Tronowej i znaleźliśmy pocisk moździerzowy. Niespodzianki nie skończyły się jednak na etapie rozbiórek. Okazało się, że podwieszany sufit w Sali Marmurowej nie spełnia norm przeciwpożarowych. Jest on podwieszony do stropu, który z kolei nie spełnia norm wytrzymałościowych. Zarówno jeden, jak i drugi kolidują z instalacją niezbędną do zapewnienia odpowiedniej wentylacji w Sali Marmurowej. Sufit i strop zostały wykonane w latach 40. XX wieku i stanowią element zabytkowy, który nie może być zdemontowany. Prowadzimy rozmowy z miejskim konserwatorem zabytków dotyczące rozwiązania tego problemu.

Trwają prace w Sali Wielkiej, Sali Kameralnej i holu głównym, który zaczyna nabierać kształtów znanych do tej pory tylko z wizualizacji. W tym wnętrzu najbardziej efektownym elementem architektonicznym jest wielki eliptyczny świetlik umieszczony na podpartym w czterech miejscach pierścieniu oraz umieszczona kilka metrów poniżej eliptyczna galeria, która już wkrótce otrzyma docelową posadzkę wykonaną z wielkich tafli szkła.

W ciągu 14 miesięcy zrealizowane zostały zasadnicze prace rozbiórkowe i konstrukcyjne, polegające na wymianie stropów i wykonaniu nowych elementów konstrukcyjnych jak słupy, podciągi, wiązary kratowe czy nowe układy ścian – mówi Dariusz Szymkowiak, Kierownik Budowy, Skanska. - Obecnie wykonujemy końcowe prace przy montażu konstrukcji stalowej, zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz zabudowę sal Sceny Nowej i Sali Prób. Wkrótce w obiekcie rozpoczną się prace wykończeniowe, m.in. kamieniarskie. Trwają roboty związane z montażem instalacji wewnętrznych i wyposażeniem obiektu w urządzenia techniczne. Z robót branżowych szczególnie widoczne są teraz prace polegające na montażu kanałów wentylacji mechanicznej i urządzeń w trzech maszynowniach wentylacyjnych. 

Zakończenie realizacji projektu planowane jest pod koniec września 2012 roku.

Skanska na poznańskim rynku

Skanska jest wykonawcą wielu inwestycji na terenie Poznania. Zbudowaliśmy Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Biologii oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Biocentrum dla Uniwersytetu Przyrodniczego. Obecnie budujemy nową siedzibę Sadu Okręgowego i Rejonowego, Centrum Innowacji w Logistyce i eGospodarce oraz  biurowiec MaltaHouse.

Pobierz