c

Po zimowej przerwie wróciliśmy na ul. Łagiewnicką w Łodzi

Press release 16.03.2012 09:00 CET

Po zimowej przerwie Skanska wznowiła prace związane z przebudową ul. Łagiewnickiej w Łodzi na odcinku od ul. Inflanckiej do ul. Dolnej. W ramach kontraktu realizowanego dla Zarządu Dróg i Transportu przebudujemy także torowisko tramwajowe w ul. Dolnej.

ul. Łagiewnicka

Pracownicy Skanska rozpoczęli frezowanie nawierzchni na przebudowywanym odcinku ul. Łagiewnickiej. W najbliższych dniach zostanie także usunięta trakcja tramwajowa. Następnie rozpoczną się prace rozbiórkowe, usuwanie kolizji teletechnicznych i energetycznych w ziemi oraz budowa wodociągu po prawej stronie ulicy (wraz z torowiskiem tramwajowym). 

Ulica Łagiewnicka jest zamknięta dla ruchu kołowego, jednakże została zachowana możliwość dojazdu do posesji dla mieszkańców oraz docelowych wjazdów gospodarczych – mówi Dominik Madanowski, Inżynier Budowy, Skanska. - Prace na lewej stronie ulicy rozpoczną się po zakończeniu robót na stronie prawej. Również remont wodociągu nie powinien być dla mieszkańców uciążliwy – został już zainstalowany tzw. bypass, czyli tymczasowy wodociąg wykonany z rur z tworzywa sztucznego.

Równolegle prowadzone będą prace na torowisku tramwajowym w ul. Dolnej. W ubiegłym roku zostały zdemontowane stare szyny i trakcja oraz wykonane korytowanie. Przed nami dalszy ciąg robót ziemnych, w tym drenaż i odwodnienie terenu oraz wykonanie podbudowy.

Ulica Łagiewnicka stanowi jeden z kilku węzłów łączących północną część Łodzi z centrum miasta. W ramach realizowanego kontraktu wykonamy jej przebudowę na odcinku od ul. Julianowskiej do ul. Dolnej. Ulica zyska nową nawierzchnię, powstaną zatoki parkingowe, a przystanki tramwajowe zostaną wydzielone z jezdni w postaci wysepek. Zainstalujemy także sygnalizację na skrzyżowaniach z ul. Dolną oraz ul. Kowalską i Stefana. Wartość kontraktu wynosi ponad 21 mln zł netto.