c

W Krakowie powstanie teatr variete

Press release 15.04.2013 14:28 CET

Kraków wzbogaci się o kolejny teatr. Powstanie on w zrujnowanych wnętrzach danego kina „Związkowiec” przy ul. Grzegórzeckiej 71. Prace budowalne, które przekształcą zniszczony obiekt w teatr variete, wykona Skanska na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa.

variete

Wartość inwestycji, której celem jest przebudowa opuszczonego budynku
z 1938 r. na cele kulturalne, wynosi 11,3 mln zł netto (13,9 mln brutto). Prace w obiekcie „Związkowca”, który jest objęty ochroną konserwatorską, potrwają do połowy grudnia 2014 roku.

Teatr variete
Gmach dawnego „Związkowca” stał pusty przez kilka ostatnich lat, ale dzięki inwestycji Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa powstanie tutaj Krakowska Scena Variete. Zanim to jednak nastąpi, pracownicy budowlani Skanska muszą wykonać adaptację budynku.
– Roboty budowlane, które zrealizujemy, będą polegały na adaptacji istniejących pomieszczeń na potrzeby Teatru Variete – mówi Dariusz Gruszka, Menadżer Projektu, Skanska.
Dzięki pracom, które wykona Skanska, w „Związkowcu” powstanie Krakowska Scena Variete – teatr rozrywki z lekkim repertuarem, w którym będą się też odbywały pokazy filmowe, festiwale, koncerty i konferencje.

Nowe wnętrza
- Prace budowlane będą się koncentrowały we wnętrzu budynku. Będą to roboty ogólnobudowlane i instalacyjne – mówi Dariusz Gruszka. – Rozbudujemy też węzeł cieplny, w pełni wyposażymy budynek teatru i uzyskamy pozwolenie na jego użytkowanie.
Zachowany zostanie obecny architektoniczny i konstrukcyjny kształt budynku. Powiększona będzie scena, a część pomieszczeń zostanie zaadaptowana na garderoby, sale prób, pokoje gościnne i administracyjne.
Skanska ukończy prace nad Krakowską Sceną Variete do 14 grudnia przyszłego roku.

Pobierz