c

Skanska zakończyła realizację I etapu osiedla wojskowego w Poznaniu - Strzeszynie

Press release 09.09.2009 00:00 CET

Spółka budowlana Skanska oddała do użytku siedem budynków mieszkalnych zrealizowanych dla Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Kwatera” na poznańskim Strzeszynie. Wartość inwestycji wyniosła przeszło 20 mln zł brutto.

Realizację I etapu osiedla wojskowego rozpoczęliśmy w grudniu 2007 roku. Zrealizowaliśmy pod klucz siedem budynków z 74 mieszkaniami, o łącznej powierzchni użytkowej 4,4 tys. m kw. Zamieszkają w nich rodziny żołnierzy zawodowych garnizonu Poznań.

Budynki wyposażone zostały we wszystkie instalacje wewnętrzne umożliwiające zdalny odczyt zużycia mediów. Stan liczników energii elektrycznej, ciepłomierzy i wodomierzy będzie przesyłany drogą elektroniczną do sprzedawców mediów.

- W zakresie zagospodarowania i uzbrojenia terenu wykonaliśmy m.in. przyłącza do sieci, drogi wewnętrzne, 109 miejsc postojowych, chodniki i 4 100 m kw. trawnika. Posadziliśmy ponad 1000 drzew i krzewów oraz 300 mb żywopłotu – mówi Jan Matysiak, Menedżer Projektu, Skanska. - Zrealizowaliśmy również plac zabaw, który wyłożyliśmy specjalną nawierzchnią syntetyczną. Spełnia ona wszelkie wymogi bezpieczeństwa przewidziane dla miejsc zabaw dzieci.

Aktualnie trwają prace wykończeniowe II etapu osiedla w poznańskim Strzeszynie. Zrealizowaliśmy 7 czterokondygnacyjnych budynków, w których znajdzie się łącznie 154 mieszkań oraz lokale usługowe. Powstaje również dwukondygnacyjny garaż podziemny z 213 miejscami postojowymi.

Skanska jest wykonawcą wielu inwestycji na terenie Poznania i województwa wielkopolskiego. Zbudowaliśmy m. in. trasę S11 na odcinku Poznań – Kórnik, Centrum Wykładowe i Bibliotekę Techniczną Politechniki Poznańskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Biologii oraz Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na terenie kampusu uniwersyteckiego na Morasku. Zrealizowaliśmy wiele inwestycji na terenie lotniska w Krzesinach. Obecnie wykonujemy m.in. zachodnią obwodnicę Poznania, przebudowujemy ulicę Lechicką, rozbudowujemy Wojewódzki Sąd Administracyjny przy ul. Ratajczaka, a także budujemy dom studencki Uniwersytetu Medycznego przy ul. Rokietnickiej w Poznaniu, Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Kórniku i aquapark w Wągrowcu.