c

Motława będzie mieć nowe koryto

Press release 25.05.2012 14:40 CET

Skanska zmodernizuje koryto rzeki Motławy na odcinku od mostu na trasie Grabowe Pole - Suchy Dąb do jeziora Rokickiego. Prace, których wartość wyniesie 6 mln zł brutto, potrwają do grudnia 2013 roku.

Motława

Koryto Mołtawy zostanie zmodernizowane na terenie dwóch powiatów: tczewskiego i gdańskiego. Inwestycja ma za zadanie zmniejszenie zagrożenia powodziowego na tym obszarze. Inwestorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W ramach kontraktu Skanska zmodernizuje przekrój poprzeczny koryta rzeki oraz wykona roboty ubezpieczeniowe brzegów na odcinku prawie 20 km. Zakres prac obejmuje odmulenie koryta rzeki, nadanie właściwych spadków dna koryta, wyprofilowanie skarp oraz przebudowę istniejących zniszczonych umocnień brzegowych.

W dno rzeki zostanie wbitych 116 tysięcy pali o długości 2,5-3 m. Pomiędzy nimi ułożymy tzw. kiszki faszynowe o średnicy 30 cm - objaśnia Mikołaj Połoczański, Menadżer Projektu, Skanska. – Wywieziemy ok. 51 tys. m sześc. materiału wydobytego z dna rzeki. Do wbudowania w materace i kosze gabionowe, które posłużą do umocnienia brzegów rzeki, wykorzystamy 3200 ton kamienia.

Ze względu na zapisy środowiskowe, które mówią, iż prace nie mogą być realizowane od kwietnia do lipca z uwagi na niski stan wód i okres godowy płazów i rozrodu ryb, roboty na projekcie ruszają za około 2,5 miesiąca, a planujemy je zakończyć do grudnia następnego roku – dodaje Mikołaj Połoczański.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdansku”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Pobierz