c

Kraków bezpieczniejszy w razie powodzi

Press release 14.06.2012 14:30 CET
Prawie 3 km wałów przeciwpowodziowych w Krakowie zostanie podwyższonych i uszczelnienionych do końca listopada. Na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych inwestycję poprawiającą bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Krakowa zrealizuje Skanska.
1

Wartość robót wynosi prawie 5,3 mln zł. Prace, których celem jest podwyższenie obwałowań Wisły, rozpoczną się w drugiej połowie czerwca i potrwają ponad 5 miesięcy.

Wyższe i szczelniejsze wały

Odcinek wału, który zostanie podwyższony, zlokalizowany jest w rejonie ul. Księcia Józefa, pomiędzy zjazdem na Przegorzały a Mostem Zwierzynieckim.

– W ramach inwestycji podwyższymy 2,74 km wałów wiślanych – mówi Marek Śliwa, Menadżer Projektów, Skanska. – Poszerzymy korpus wału tak, aby uzyskać 4-metrową szerokość wału i odpowiednie nachylenie skarpy po stronie Wisły. W wale zostanie wykonana pionowa przesłona wodoszczelna o grubości co najmniej 35 cm. Ma ona zapobiec filtracji wody przez wał.

Zakres prac, które wykona Skanska, obejmuje również m.in. odbudowę wału, obsianie go trawą, odtworzenie istniejących przejazdów wałowych, odmulenie i wydłużenie przepustów wałowych.

Korona wału zostanie utwardzona na szerokości 3 m, a na niej położony będzie beton asfaltowy. Na wałach wiślanych w Krakowie powstanie w ten sposób kolejny odcinek ścieżki rowerowej, co podniesie atrakcyjność rekreacyjną tego rejonu bulwarów. Skanska prace na wale zakończy do 30 listopada.

– Roboty będą prowadzone w taki sposób, żeby przez cały okres trwania prac zachowane było zabezpieczanie przeciwpowodziowe – mówi Marek Śliwa.

Kolejne kilometry wałów

Podwyższenie odcinka wałów do Mostu Zwierzynieckiego to kolejny etap prac realizowanych na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na odcinku między stopniem wodnym Dąbie a stopniem wodnym Kościuszko.

W ubiegłym roku za kwotę 5,4 mln zł Skanska podwyższyła prawie 2 km wału. Został wówczas poszerzony korpus wału, a na utwardzonej koronie wału powstała ścieżka rowerowa. W ramach inwestycji odbudowano też wał z wykonaniem tarasów i zagęszczeniem.