c

Tydzień Bezpieczeństwa na budowach największych wykonawców

Press release 30.04.2014 11:00 CET

5 maja 2014 roku na budowach ośmiu firm tworzących Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie rozpocznie się Tydzień Bezpieczeństwa. Działania związane z propagowaniem kultury BHP zostaną podjęte na setkach budów w całej Polsce. Jest to pierwsza wspólna inicjatywa sygnatariuszy Porozumienia przeprowadzona na tak szeroką skalę i w tym samym czasie. To niepowtarzalna okazja do dotarcia nie tylko do pracowników sił własnych, ale także do większości firm podwykonawczych na polskim rynku.

Download file

Ideę kampanii na rzecz bezpieczeństwa oddaje hasło przewodnie: „Wszystko zaczyna się ode mnie – bezpiecznie ja, bezpieczni my”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła Państwowa Inspekcja Pracy.

Sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie bardzo starannie przygotowali się do Tygodnia Bezpieczeństwa. Już kilka miesięcy wcześniej wśród pracowników została przeprowadzona kampania informacyjna i plakatowa. Opracowano również „Księgę pomysłów”, która stanowi zbiór działań do przeprowadzenia w Tygodniu Bezpieczeństwa. Każda z firm wybrała pomysły, które zrealizuje w tym czasie na swoich budowach.

Tydzień Bezpieczeństwa to czas, w którym sygnatariusze Porozumienia podwoją wysiłki w dążeniu do celu „zero wypadków”. Zaangażowanie tak licznej grupy pozwala mieć nadzieję na zmianę kultury bezpieczeństwa zarówno we własnych firmach, jak i podwykonawczych.

Efekty działań Porozumienia są już widoczne. Wszyscy członkowie Porozumienia, tj. osiem firm - Bilfinger Infrastructure, Budimex, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Mota-Engil Central Europe, Polimex-Mostostal, Skanska i Warbud, stawiają podwykonawcom identyczne wymagania odnośnie BHP. Także sposób oceny ryzyka na budowie jest taki sam dla wszystkich, co oznacza, że jest ono oceniane w odniesieniu do zadania i wiąże się z każdorazowym przygotowaniem IBWR. We wszystkich firmach obowiązują również te same wytyczne dotyczące szkoleń dla pracowników i podwykonawców. Trwa proces wdrażania okularów ochronnych. Od początku drugiego półrocza br. staną się one standardem wyposażenia dla każdego, kto znajdzie się na terenie budowy.

Tydzień Bezpieczeństwa to kolejna inicjatywa sygnatariuszy Porozumienia służąca poprawie bezpieczeństwa. Statystycznie na polskich budowach ginie 120 osób w ciągu roku. Czas to zmienić.

Więcej na temat działań zaplanowanych na Tydzień Bezpieczeństwa w załączonej informacji prasowej.