c

Zakończyliśmy modernizację oczyszczalni w Nowym Dworze Mazowieckim

Press release 03.06.2011 10:00 CET

Na sześć miesięcy przed terminem umownym Skanska zakończyła modernizację oczyszczalni ścieków „Południe” w Nowym Dworze Mazowieckim. Wartość prac, jakie zrealizowaliśmy dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, wyniosła prawie 14,3 mln zł brutto.

oczyszczalnia

W ramach inwestycji przeprowadziliśmy naprawę wyeksploatowanych urządzeń technologicznych i zmodernizowaliśmy istniejące obiekty – mówi Jan Organiściak, Menedżer Projektu. – Oczyszczalnia będzie teraz odpowiadała aktualnym wymogom i standardom przewidzianym dla tego typu obiektów. 

Nasze prace objęły rozbudowę istniejącej, liniowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizację mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. W ramach inwestycji rozbudowaliśmy ciąg gospodarki osadowej wraz z wapnowaniem osadu, wymieniliśmy sieć i instalację elektryczną oraz wyposażenie mechaniczne ciągów oczyszczania. Projekt objął także przywrócenie do pracy pierwszego ciągu technologicznego oczyszczalni oraz zmniejszenie jej uciążliwości poprzez hermetyzację i dezodoryzację pompowni ścieków.

Po modernizacji wydajność oczyszczalni wyniesie ponad 2 800 m sześc. na dobę - mówi Wojciech Kwiatkowski, Kierownik Budowy. – Ważny jest także fakt, że realizacja inwestycji umożliwi zniwelowanie nieprzyjemnego zapachu, co stanowiło dotychczas uciążliwość dla mieszkańców pobliskiego osiedla.

Nowy Dwór Mazowiecki usytuowany jest na tarasie nadzalewowym pomiędzy Wisłą, Narwią i Wkrą, które łączą się w jego granicach. Wzdłuż dolin tych trzech rzek prowadzą ponadregionalne korytarze ekologiczne. Najcenniejsze z tych terenów zostały włączone do obszarów chronionego krajobrazu. Modernizacja oczyszczalni pomoże na zachowanie tego stanu zgodnie z założeniami projektowymi i ekologicznymi.

To nasz kolejny projekt z zakresu budownictwa hydroinżynieryjnego na terenie województwa mazowieckiego. W zeszłym roku zakończyliśmy budowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Otwocku, a obecnie realizujemy rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Pułtusku oraz Brwinowie.

Pobierz