c

Nowe torowisko na ul. Łagiewnickiej w Łodzi

Press release 23.07.2012 10:15 CET

Roboty drogowo-torowe związane z przebudową ul. Łagiewnickiej w Łodzi na odcinku od ul. Inflanckiej do ul. Dolnej wkroczyły w zaawansowaną fazę. Ulica Łagiewnicka to jeden z kilku węzłów łączących północną część Łodzi z centrum.

1

Od skrzyżowania z ul. Dolną do ul. Okopowej została wykonana płyta betonowa pod torowisko tramwajowe. Zostało ułożone i utwardzone kruszywo pod jezdnią wschodnią. Trwają prace związane z układaniem szyn.

– Układanie kruszywa po wschodniej stronie całego przebudowywanego odcinka zamierzamy zakończyć do 30 lipca – informuje Dominik Madanowski, Inżynier Budowy, Skanska. – Następnie będziemy tam układać masę bitumiczną, co pozwoli na przełożenie ruchu budowy i dojazdów do posesji na nową jezdnię i rozpoczęcie prac drogowych na jezdni zachodniej. Gdy na budowie nie będzie już ciężkiego sprzętu, na obu jezdniach zostaną położone warstwy ścieralne masy bitumicznej.

Równolegle prowadzone są także prace związane z budową nowego oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i chodników. Systematycznie pojawiają się kolejne słupy trakcyjne. Również na ulicy Dolnej zostały już ułożone tory tramwajowe i ustawione słupy. Tu trwają prace związane z wykańczaniem nowego torowiska.

Ulica Łagiewnicka stanowi jeden z kilku węzłów łączących północną część Łodzi z centrum. W ramach zleconych prac zostanie wykonana rozbudowa układu drogowo-torowego, przebudowa zjazdów i chodników oraz odwodnienie jezdni i torów. W zakres robót wchodzi także przebudowa trakcji tramwajowej i oświetlenia wraz z zasilaniem, uzbrojenia oraz usunięcie ewentualnych kolizji telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.  

- Wykonawca na zlecenie zamawiającego zmodernizuje również wodociąg w ul. Łagiewnickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Inflanckiej oraz torowisko tramwajowe w ul. Dolnej – mówi Agnieszka Lubiatowska, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. - Zainstalowana zostanie także sygnalizacja na skrzyżowaniach z ul. Dolną oraz ul. Kowalską i Stefana.

Wartość kontraktu wynosi ponad 26 mln zł brutto.

Pobierz