c

Skanska zbuduje kanalizację na terenie gminy Stare Babice

Press release 12.10.2011 14:30 CET

Skanska podpisała umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borzęcin Duży i Wojcieszyn w gminie Stare Babice (woj. mazowieckie). Kontrakt o wartości ponad 6,5 mln zł brutto zrealizujemy w ciągu 12 miesięcy.

popisanie umowy

W ramach projektu wykonamy ok. 6,2 km kanalizacji sanitarnej z przyłączami do działek prywatnych i dwie przepompownie ścieków wraz z rurociągami tłocznymi - mówi Maciej Mikulski, Menedżer Projektu, Skanska. – Zajmiemy się także odbudową nawierzchni po wykonaniu robót kanalizacyjnych oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Inwestorem jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko Babice”. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

Obszar gminy Stare Babice leży w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy. Do niedawna była to gmina typowa rolnicza, obecnie znajduje się w fazie intensywnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego indywidualnego i spółdzielczego.

W trosce o środowisko

Umowa jest jednym z zadań wchodzących w skład przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Stare Babice” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. Celem projektu jest ochrona wód podziemnych będących źródłem zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców gminy oraz ochrona wód powierzchniowych oraz środowiska naturalnego na obszarach prawnie chronionych, zwłaszcza Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny.

Kolejny projekt

Buowa kanalizacji w gminie Stare Babice to kolejny projekt Skanska z zakresu budownictwa hydroinżynieryjnego na terenie województwa mazowieckiego. W zeszłym roku zakończyliśmy budowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Otwocku, a obecnie realizujemy rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze Mazowieckiem, Pułtusku, Brwinowie, Brańszczyku oraz Józefowie.

 

Pobierz