c

Kamień węgielny pod budowę Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Szczecinie

Press release 29.03.2012 14:00 CET

W Szczecinie, na budowie budynku dla potrzeb Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla sektora usług „Service Inter-Lab” odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Kontrakt o wartości robót projektowo-budowlanych ponad 31 mln zł brutto realizowany jest przez Skanska w formule „Zaprojektuj i buduj”.

zdj.1

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Szczecińskiego ma pomagać w rozwijaniu współpracy pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorstwami oraz jednostkami administracyjnymi poprzez wymianę informacji, wiedzy i doświadczenia, szczególnie w zakresie usług i zarządzania ekonomiką. 

W rozbudowanym przez Skanska obiekcie znajdą się siedziby Centrum Informacji Menadżerskiej, Centrum Badań i Innowacji, Centrum Przedsiębiorczości oraz Centrum Edukacji Biznesowej. Będą się tu odbywać warsztaty, szkolenia i konferencje, a swoje pierwsze siedziby będą miały nowo powstające przedsiębiorstwa.

Zakres prac

Budynek socjalno-biurowy, który zostanie zaadaptowany na potrzeby Centrum, ma cztery kondygnacje (łącznie z piwnicą) i wykonany jest w konstrukcji szkieletowej żelbetowej. Podzielony jest na trzy osobne, niezależne konstrukcyjnie segmenty, każdy z osobną klatką schodową i szybem windowym.

Inwestycja zakłada wykorzystanie konstrukcji istniejącego budynku wraz z trzonami klatek schodowych, dobudowanie jednej kondygnacji oraz połączenie tego budynku z siedzibą Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego za pomocą parterowego łącznika. Aby odciążyć konstrukcję budynku, usunięte zostaną murowane ściany osłonowe, a następnie wykonane nowe w technologii lekkiej (szkło na profilach aluminiowych). Ściany zewnętrzne zastąpione przez systemowe konstrukcje fasadowe pozwolą na obniżenie wydatków na ogrzewanie budynku.

Aktualnie na obiekcie prowadzone są roboty murowe. Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, w tym wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej i klimatyzacji. Zamontujemy także instalacje specjalistyczne: system okablowania strukturalnego umożliwiającego transmisję danych i głosu, instalację odgromową i przepięciową, system sygnalizacji pożaru, system włamania i napadu, kontroli dostępu oraz telewizji użytkowej.

Zagospodarujemy również teren wokół budynku dostosowując go do nowej funkcji poprzez przebudowę ciągów komunikacyjnych (chodniki, dojścia i miejsca postojowe) oraz uzupełnienie istniejącego oświetlenia. Wykonamy plac z fontanną, małą architekturę i uporządkujemy tereny zielone.

Skanska w regionie

Skanska jest wykonawcą wielu obiektów użyteczności publicznej, m.in. Biblioteki Technicznej i  Centrum Nauk Informacyjnych Politechniki Poznańskiej oraz budynku o charakterystycznym kształcie paragrafu dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie w regionie zachodniopomorskim prowadzi przebudowę Szpitala Rejonowego w Nowogardzie oraz budowę pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu „Przełomy” w Szczecinie.