c

Wzmocnimy konstrukcję budynku I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego

Press release 31.05.2012 15:00 CET

Skanska podpisała umowę na roboty dodatkowe związane ze wzmocnieniem konstrukcji budynku adaptowanego na potrzeby nowej siedziby I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego. Wartość robót dodatkowych wynosi 4,6 mln zł brutto, natomiast łączna kwota całego kontraktu to niemal 21 mln zł brutto.

 

Jest to kolejna umowa dotycząca budowy nowej siedziby Urzędu Skarbowego.
W październiku 2010 roku rozpoczęliśmy adaptację budynku administracyjnego po dawnej drukarni i dobudowaliśmy nowe skrzydło przeznaczone na pomieszczenia biurowe. Budynek został powiększony do ok.7,6 tys. m kw. powierzchni, a skrzydło z częścią biurową zajmuje 1300 m kw. Obiekt posiada 4 kondygnacje, w tym 1 podziemną i 3 naziemne. W ramach robót dodatkowych wzmocnimy konstrukcję starego, przeznaczonego do adaptacji budynku.

W pierwszej kolejności wymienimy grunt pod obiektem, a następnie wykonamy reprofilację całej jego konstrukcji żelbetowej. Ponadto, oczyścimy konstrukcję, usuniemy odspojone elementy oraz uzupełnimy ubytki.

- Do wzmocnienia żelbetowej konstrukcji budynku oraz nadproży użyjemy około 160 ton stalowych elementów prefabrykowanych, a ubytki konstrukcji żelbetowej uzupełnimy za pomocą iniekcji ciśnieniowej - mówi Robert Kowalczyk, Inżynier Projektu, Skanska. - Polega ona na wtłoczeniu w konstrukcję specjalnego preparatu pod ciśnieniem rzędu 0,2-0,4 MPa przy użyciu pompy iniekcyjnej.

Nasze dalsze prace skoncentrują się na wymianie stropu nad poziomem „0” w skrzydle wschodnim budynku oraz stropu nad pomieszczeniem przyszłego archiwum. Stropy zostaną odnowione i wykonane z użyciem płyt stropowych, żelbetowych, prefabrykowanych, które zostaną  wsparte na stalowej konstrukcji prefabrykowanej, wykonanej z dwuteowników.

Równolegle z pracami w adaptowanym budynku zostanie wykończony budynek nowo zaprojektowany, gdzie pozostały do wykonania tynki, posadzki, roboty instalacyjne i wykończeniowe. Ponadto wykonamy elewację oraz konstrukcję łącznika stalowego łączącego oba budynki, a także zakończymy rozpoczęte sieci zewnętrzne. Oba budynki, nowo zaprojektowany oraz obecny, którego konstrukcję wzmacniamy, będą stanowiły nową siedzibę I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, który obecnie znajduje się przy ulicy Mazowieckiej 9. Zakończenie całej inwestycji przewidziane jest na październik 2013 roku.