c

Skanska zdobywcą dwóch pierwszych nagród w konkursie „Buduj Bezpiecznie”

Press release 19.12.2014 13:45 CET

Skanska zajęła I miejsce w organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy konkursie „Buduj Bezpiecznie". Uroczystość wręczenia odbyła się 18 grudnia 2014 r. w Warszawie. Pierwszym miejscem uhonorowane zostały ex aequo dwa projekty realizowane przez firmę: „Budowa nowego budynku hangaru nr 21 dla statków powietrznych Warszawa Okęcie” oraz „Rozbudowa pola wzlotów w Porcie Lotniczym im. F. Chopina - Budowa płaszczyzny odladzania PPS12 i drogi kołowania DKL”.

Statuetki przyznane Skanska w konkursie PIP - Buduj Bezpiecznie;

W komisji konkursowej uczestniczyli przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie oraz przedstawiciele partnerów społecznych ze Związku Zawodowego „Budowlani” oraz NSZZ „Solidarność”. Podczas rozdania nagród Skanska reprezentowali: Maciej Kiser - Menadżer Projektu, Robert Wójcik - Menadżer Projektu, Karol Kozieł - Kierownik Budowy oraz Paweł Papiernik - Koordynator BHP.

Do konkursu zgłoszonych zostało 8 budów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Ocenie podlegały m.in. sposób opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), wielkość i złożoność prac budowlanych, jakość oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, stan wiedzy pracowników w zakresie ochrony pracy oraz umiejętności identyfikacji zagrożeń, jakość koordynacji i skuteczność nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bhp przez podmioty działające na budowie, przestrzegania przepisów i zasad bhp na budowie, stan wypadkowości w okresie trwania konkursu, stosowanie niestandardowych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wśród kryteriów, wg których oceniane były budowy znalazły się również: skala obiektu, jego wielkość, a także złożoność prac konstrukcyjnych.

Po szczegółowej analizie danych Skanska zdobyła najlepsze noty za obydwie zgłoszone realizacje i tym samym otrzymała dwie pierwsze nagrody.

3 km ogrodzenia na powierzchni 7 ha
Na uwagę zasługuje fakt, że inwestycje drogowe bardzo rzadko zdobywają nagrody w konkursie PIP. Zwykle statuetki przyznawane są projektom kubaturowym. To, co zwróciło uwagę jury, to m.in. niestandardowe ogrodzenie. Specyfika inwestycji (zamknięta strefa lotniska) wymagała ogrodzenia całej budowy. Udało się to poprzez zastosowanie wygrodzeń systemowych, co jest bardzo rzadko spotykane na budowach liniowych – mówi Paweł Papiernik, Koordynator BHP, Skanska. Zazwyczaj stosuje się taśmy biało-czerwone do zabezpieczenia placu budowy.
- Na tej realizacji postawiliśmy 3 km ogrodzenia na powierzchni ok. 7 ha - dodaje.

Przypomnijmy, iż budowa pola wzlotów rozpoczęła się w styczniu 2014 r., zaś budowa hangaru w sierpniu 2013 r. Po zakończeniu prac z płaszczyzny odladzania PPS13 oraz drogi kołowania DKL będą korzystać samoloty zarówno przylatujące jak i odlatujące, natomiast z budynku hangaru I Baza Lotnictwa Transportowego jednostka nr 4198.