c

Przebudujemy most w Trzebownisku koło Rzeszowa

Press release 25.05.2011 11:00 CET

Skanska podpisała umowę na odbudowę mostu przez rzekę Wisłok w Trzebownisku koło Rzeszowa. Wartość projektu wynosi niemal 8 mln zł brutto. Prace zakończą się w połowie listopada br. Inwestycję zrealizujemy dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie.

most w Trzebownisku

Obiekt o długości ponad 85 m zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 1383R Trzebownisko – Łąka – Łukawiec. Zły stan techniczny mostu, ubytki w chodnikach, koleiny w nawierzchni bitumicznej, nienormatywna wysokość balustrad oraz naruszony przez powódź pomost powodowały zagrożenie dla osób korzystających z obiektu.

Modernizacja mostu polegać będzie na demontażu ustroju niosącego oraz wzmocnieniu podpór - wyjaśnia Piotr Subczak, Menedżer Projektu, Skanska. - Obecnie dźwigary główne w przęśle nurtowym to dwie kratownice łukowe o masie 85 ton, które zdemontujemy w całości przy użyciu dwóch 100-tonowych dźwigów. Całkowita masa zdemontowanej konstrukcji obiektu wyniesie 135 ton. Kolejnym etapem robót będzie remont podpór, na których w dalszej kolejności oparty zostanie nowy ustrój nośny. Będą to ważące 325 ton dźwigary blachownicowe.

Budowa nowej konstrukcji mostu powoduje konieczność wzmocnienia podłoża pod fundamenty. Prace te zrealizujemy przy wykorzystaniu technologii iniekcji strumieniowej, czyli „jet grounting” – wyjaśnia Mirosław Gucwa, Kierownik Budowy, Skanska.

Metoda ta polega na mieszaniu gruntu z zaczynem cementowym, tłoczonym pod wysokim ciśnieniem. Na skutek procesu iniekcji cechy gruntu zostają ujednolicone, a powstały w wyniku petryfikacji (utrwalania) kompozyt gruntowo-cementowy wykazuje znaczną wytrzymałość i bardzo małą przepuszczalność. Łącznie wykonamy 76 kolumn cementowo-gruntowych o średnicy 60 cm i długościach: 6 m, 7,5 m oraz 8 m.

W ramach umowy zrealizujemy prace rozbiórkowe żelbetowych płyt pomostu, części podpór oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni i infrastruktury drogowej na dojazdach do obiektu. Wykonamy ścianki szczelne, hydroizolację, system odwodnienia, prace drogowe związane z odbudową dojazdów do obiektu oraz ułożymy nawierzchnię bitumiczną na wyremontowanym moście. Zamontujemy krawężniki kamienne, deski gzymsowe i kapy chodnikowe. Prace obejmą także usuniecie namuliska oraz regulację koryta rzeki.

Projekt realizować będziemy przy całkowitym zamknięciu mostu. Na czas trwania inwestycji przygotowane zostały objazdy tymczasowe drogami powiatowymi i miejskimi, ze skierowaniem ruchu na najbliższą przeprawę mostową przez Wisłok. Po remoncie nie zmieni się długość mostu. Zwiększy się natomiast jego szerokość do 10 m oraz nośność do 40 ton (klasa „B”). Dzięki inwestycji poprawi się jakość połączeń komunikacyjnych na terenie powiatu rzeszowskiego oraz komfort jazdy i bezpieczeństwo podróżnych.