c

Kamień węgielny pod budowę Filharmonii Folkloru Polskiego w Zbąszyniu wmurowany

Press release 04.10.2013 00:00 CET

Do sierpnia 2014 r. w Zbąszyniu powstanie sala widowiskowa oraz warsztaty budowy instrumentów ludowych pod nazwą Filharmonia Folkloru Polskiego. Będzie to jedyny tego rodzaju obiekt w Polsce, łączący tradycję klasycznej gry na instrumentach z muzyką ludową. Oba nurty będą kontynuowane w Zbąszyńskiej Szkole Muzycznej im. Stanisława Moniuszki, która zyska nową siedzibę. Dzisiaj, w murach powstającej szkoły zamurowany został kamień węgielny. Inwestycję o wartości 7,6 mln zł netto realizuje firma Skanska.

Download file

Projekt współfinansowany jest  przez Unię Europejską ze środków Eropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Oeracyjnego Infrastruktura i Środowisko  na lata 2007-2013.

O inwestycji
W skład Filharmonii Folkloru Polskiego wejdą trzy obiekty. Trzykondygnacyjny budynek dydaktyczny (Szkoła Muzyczna I stopnia) pomieści sale do indywidualnej nauki, seminaryjne, sale do rytmiki, świetlicę, bibliotekę i mediatekę. Drugi z budynków to sala koncertowa o wysokości ok. 8,5 m, wyposażona w estradę dla 40-60 osobowego zespołu, dwa podesty dla chóru, zaplecze dla artystów, grup folklorystycznych, szatnię, foyer i widownię na 223 miejsca. Trzeci obiekt, będący łącznikiem pomiędzy szkołą muzyczną a salą koncertową, stanowić będzie zespół warsztatów do wyrobu, napraw i konserwacji ludowych instrumentów muzycznych, wyposażony w tokarki, stoły montażowo-stolarskie i inne specjalistyczne narzędzia.
Nowo wybudowana filharmonia, o kubaturze 12,7 tys. m sześc. i powierzchni użytkowej 1,6 tys. m kw., będzie pełnić funkcje naukowo-dydaktyczne
i koncertowe. Jej architektura będzie nawiązywać do istniejącej zabudowy przestrzennej Zbąszynia. Elewacja frontowa będzie stanowić gablotę ekspozycyjną historycznych instrumentów muzycznych związanych z regionem, m.in. wielkopolskich kozłów, mazanek, szałamai.

Postęp prac
Prace budowlane rozpoczęły się w maju 2013 r. Do tej pory Skanska wykonała ściany parteru i strop budynku szkoły – trwają natomiast prace przy murowaniu ścian pierwszego piętra i montażu stropu. Wykonany już został wykop podbudynek Filharmonii, instalacja kanalizacji podposadzkowej, izolacja pod częścią płyty i rozpoczęło się zbrojenie płyty auli (wraz z jej częściowym zabetonowaniem) i zaplecza Filharmonii. Obecnie na budowie wykonujemy prace murarskie, zbrojarskie, ciesielskie i montażowe pierwszego piętra szkoły, jednoczenie realizujemy roboty ciesielskie i zbrojarskie płyty fundamentowej Filharmonii – mówi Janusz Pawelec, Kierownik Budowy, Skanska. - .Do końca roku aula i zaplecze Filharmonii osiągną stan surowy, a budynek szkoły znajdzie się pod dachem. W pierwszym kwartale 2014 roku również Filharmonia zostanie przykryta dachem, a w obiekcie szkoły będziemy prowadzić prace wykończeniowe.

Odpowiednia akustyka
Z racji funkcji, które będzie spełniał budynek – szkoła muzyczna i sala koncertowa – Skanska zastosuje odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe zapewniające podwyższone wymagania akustyczne obiektu. W celu zapewnienia izolacji od ruchu ulicznego sali koncertowej wykonane zostaną żelbetowe ściany nośne i osłona zewnętrzna wygłuszająca z cegły klinkierowej i izolacji miękkiej. Dodatkowo, tzw. wewnętrzne „pudło” sali zostanie wykonane z płyt drewnianych na stelażu odsuniętym od ściany.
Sala koncertowa wymaga takiego wykonania, aby nie wystąpiły w niej niekorzystne odbicia fal dźwiękowych, które mogą być odbierane przez słuchaczy jako echo. W związku z tym strop podwieszony nad widownią będzie miał konstrukcję kasetonową. Zapewni ona odpowiednie rozproszenie dźwięku ograniczające odbicia fal dźwiękowych. W celu lepszego wykorzystania dźwięku emitowanego na estradzie zastosowany zostanie specjalny ekran odbijający fale w kierunku widowni. W salach ćwiczeń szkoły muzycznej  zamontowane zostaną pochłaniające panele ścienne, podwieszane sufity i drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Rozwiązania te w znacznym stopniu ograniczą przenikanie dźwięków do sal sąsiednich.

Kozły, mazanki, szałamaje
Zbąszyńska Szkoła Muzyczna im. Stanisława Moniuszki to jedyna w Europie instytucja, w której prowadzona jest nauka gry na instrumentach ludowych i klasycznych. Uczniowie uczą się w niej m.in. gry na koźle, mazankach i sierszenkach.
- Budujemy niezwykle ważną inwestycję dla europejskiej kultury ludowej – mówi Mariusz Janda, Dyrektor Dywizji Budownictwa Ogólnego, Skanska. - Poza funkcją koncertową, nowo wybudowany obiekt będzie kontynuował działania istniejącej szkoły muzycznej – tj. naukę gry na instrumentach klasycznych i ludowych. Projekt, który realizujemy, jest unikalny w skali kraju i Europy również za sprawą warsztatów budowy instrumentów ludowych, które się w nim znajdą. Adepci będą poznawać tajniki budowy kozłów, mazanek, sierszenek, a poprzez to muzyczne dziedzictwo kulturowe Regionu Kozła. Mam poczucie, że poprzez budowę Filharmonii Folkloru Polskiego, niezwykle ważnej inwestycji dla zbąszyńskiej społeczności, ale również dla całego kraju przyczyniamy się do podtrzymania i kultywowania ludowej tradycji muzycznej.

Skanska w Wielkopolsce
Skanska jest wykonawcą wielu inwestycji województwa wielkopolskiego. Zbudowaliśmy m.in. trasę S11 na odcinku Poznań – Kórnik, obwodnicę Kórnika, Śremu, Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Biologii, Biocentrum dla Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Budujemy m.in. nową siedzibę Sądu Okręgowego i Rejonowego w Poznaniu nowoczesny biurowiec Malta House oraz ostatni odcinek Zachodniej Obwodnicy Poznania. W Zbąszyniu zrealizowaliśmy kładkę nad rzeką Obra.

Pobierz