c

Od poniedziałku zamknięcie ulic Dolnej i Śluza w Gdańsku

Press release 27.02.2014 12:10 CET

W związku z rozpoczynającymi się pracami w ramach rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku od poniedziałku, 3 marca nastąpi całkowite zamknięcie dróg zlokalizowanych przy ulicach: Dolnej i Śluza.

 

Zamknięcie dróg na wspomnianych odcinkach, z wyłączeniem skrzyżowań, potrwa około trzech miesięcy. Czasowe utrudnienia związane są z rozbiórką istniejącej nawierzchni oraz wykonaniem nowej. W tym czasie wykonawca równolegle rozpocznie prace izolacyjne murów fundamentów budynków, na których realizację przeznaczono pięć miesięcy. Roboty izolacyjne obejmą kolejno następujące budynki: od 4 marca, Dolna 3 i Dolna 4, następnie od Łąkowej 12 do Łąkowej 34, Dolna 10A i Łąkowa 10.

Na czas zamknięcia ulic zlokalizowane na nich przystanki autobusowe zostaną przeniesione na ulicę Kamienna Grobla.

Kolejne etapy
Projekt został podzielony na kilka etapów. Po zakończeniu pierwszego z nich pracownicy Skanska rozpoczną prace przy ulicach Łąkowej i Wróbla. Ta część realizacji związana będzie z zamknięciem prawej nitki ul. Łąkowej oraz ul. Wróbla. Następne działania związane będą kolejno z zamknięciem ul. Toruńskiej, Kurzej, Kieturakisa, Radnej oraz lewej nitki ul. Łąkowej.
Wprowadzenie czasowych zamknięć na poszczególnych odcinkach dróg jest konieczne ze względu na specyfikę prowadzonych w tym miejscu prac. - O wszelkich utrudnieniach będziemy z wyprzedzeniem informować mieszkańców - mówi Anna Bystry, Menadżer Projektu, Skanska.

Zakres prac
Zadanie związane z rewitalizacją Dolnego Miasta polega przede wszystkim na wykonaniu nowej nawierzchni ulic oraz ciągów pieszo-jezdnych wraz z miejscami postojowymi. Prace obejmą wykonanie alejek pieszych w ciągu ul. Łąkowej, Wróbla oraz Dolnej. Przebudowane (do wysokości cokołów) zostaną również elementy 31 budynków mieszkalnych przylegających bezpośrednio do pasów drogowych. Dzięki rewitalizacji w przestrzeni miejskiej pojawią się ławki oraz dodatkowe oświetlenie uliczne. Mieszkańcy zyskają więcej zieleni oraz alejki z nowo nasadzonymi drzewami. Przebudowane zostaną także sieci podziemne: wodociągowa, sanitarna, wodna oraz kanalizacji deszczowej.