c

Zabytkowe odkrycie na budowie w Kaniach

Press release 13.08.2012 14:00 CET
Podczas realizacji prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w Kaniach odnaleziony został piec hutniczy zwany dymarką. Archeolodzy wstępnie oceniają, że znalezisko pochodzi sprzed 2 tysięcy lat.

W trakcie badań archeologicznych w ciągu ulicy Turystycznej w Kaniach, wyprzedzających prace ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnej, Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska natrafiła na ślady osady hutniczej.

- Osada ta związana jest z kulturą przeworską identyfikowaną z ludem Wandalów i funkcjonowała w tym miejscu około 2 tys. lat temu - mówi Tomasz Kołomański z Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej w Warszawie. - Podczas badań odkryliśmy dymarki, czyli starożytne piece hutnicze służące do wytopu żelaza. Na tym terenie rozciągało się tzw. Mazowieckie Centrum Metalurgiczne działające pomiędzy II w. p.n.e. a IV w. n.e., które było jednym z największych zagłębi hutniczych w Europie. Produkowano tutaj żelazo, z którego wyrabiano przede wszystkim broń, jak miecze, groty włóczni i oszczepów oraz okucia tarcz. Ogromny popyt na broń powodowany był nieustającymi walkami toczonymi pomiędzy legionami Cesarstwa Rzymskiego, a plemionami „barbarzyńskiej” Europy.

- Obecne odkrycia z Kani potwierdzają rozmiar i znaczenie istniejących tutaj hutniczych osad, niezwykle ważnego elementu układanki tworzącej obraz ówczesnej Europy - dodaje Tomasz Kołomański.

Znalezisko zostanie odpowiednio oczyszczone i przekazane  do dyspozycji właściwej placówce muzealnej.

O kontrakcie

W ramach budowy kanalizacji w Brwinowie Skanska wykonuje kanały sanitarne, odgałęzienia kanalizacyjne w liniach rozgraniczających ulic, przepompownie i rurociągi tłoczne ścieków w miejscowościach Otrębusy i Kanie. Inwestycja obejmuje także przebudowę gazociągu i przyłącza kablowego, budowę kabli energetycznych nn do zasilania przepompowni ścieków oraz odbudowę nawierzchni drogowych.
Prace zakończą się w sierpniu 2013 roku. Inwestorem jest Gmina Brwinów. Kontrakt realizowany jest w ramach projektu Funduszu Spójności pn. Czyste życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów. Wartość kontraktu przekracza 12,7 mln zł netto.