c

Skanska przebuduje ul. Krzywoustego i Rynek Psiego Pola we Wrocławiu

Press release 28.03.2012 11:00 CET

Skanska podpisała kontrakt na rozbudowę ul. Bolesława Krzywoustego i zagospodarowanie Rynku Psiego Pola we Wrocławiu. Kontrakt, o wartości ponad 20 mln zł brutto, zrealizujemy na zlecenie Gminy Wrocław reprezentowanej przez Wrocławskie Inwestycje. Prace potrwają 20 miesięcy.

Wizualizacja: Egis Poland Sp z o.o. – arch. Grzegorz Kilian

W ramach kontraktu grun­tow­nie prze­bu­dujemy ulicę Krzy­wo­uste­go na od­cin­ku o długości ponad 1 km od al. Jana III So­bie­skie­go do ul Kieł­czow­skiej. Po zakończeniu prac część ul. Krzywoustego do rynku Psiego Pola będzie miała charakter deptaka -­ zo­sta­nie udo­stęp­nio­na dla ruchu pie­sze­go. Będą tam mogły wjeż­dżać tylko au­to­bu­sy MPK, sa­mo­cho­dy dostawcze i sami miesz­kań­cy.

Zmieni się również Rynek Psiego Pola. Jego teren zostanie zagospodarowany, znikną stare kioski, pojawi się zieleń, ławeczki i fontanna. Zachowany jednak zostanie historyczny charakter rynku. Zabytkową kostkę granitową oczyścimy i ułożymy od nowa.

U zbiegu ulic Krzywoustego, Kiełczowskiej, Bierutowskiej i Bora–Komorowskiego wyburzymy starą halę targową i na tym miejscu zbudujemy rondo. Przebudową zostaną objęte wszystkie chodniki i zjazdy oraz oświetlenie uliczne. Wzdłuż modernizowanej trasy powstaną ścieżki rowerowe. Tereny, które nie będą przeznaczone pod komunikację, obsadzimy zielenią.

W ramach tego zadania wymienimy także całą infrastrukturę podziemną - kable energetyczne, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, istniejący gazociąg i kanalizację teletechniczną. Przebudujemy linię napowietrzną oraz zbudujemy miejską sieć rurociągów kablowych.

Autorem projektu przebudowy jest Egis Poland Sp. z o.o., Departament Projektowy we Wrocławiu.

 

Wizualizacja: Egis Poland Sp z o.o. – arch. Grzegorz Kilian