c

Rozpoczęliśmy prace nad obwodnicą Serocka

Press release 20.08.2009 00:00 CET

Skanska rozpoczęła budowę obwodnicy Serocka (woj. mazowieckie). W czwartek, 20 sierpnia, o godzinie 12, odbyła się uroczystość wbicia pierwszej łopaty. Obwodnica będzie gotowa w 2011 roku. Wartość inwestycji szacowana jest na 139 mln zł brutto.

Otwarcia budowy dokonał Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk. Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele inwestora, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, władz samorządowych i rządowych z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem i Wojewodą Jackiem Kozłowskim na czele. Wbicie pierwszej łopaty oficjalnie rozpoczęło etap przygotowań do realizacji inwestycji.

Prace ruszyły - Aktualnie prowadzimy prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę obwodnicy- mówi Piotr Urbański, Menedżer Projektu, Skanska. - Rozpoczęliśmy juz likwidację wysypiska śmieci, wycinkę drzew i krzewów oraz odhumusowanie. Trwa oczyszczenie terenu z niewybuchów i niewypałów. Ustawiamy także zaplecza przy docelowych obiektach, z których będą nadzorowane roboty. Ponadto, rozpoczęliśmy prace przy obiektach mostowych w rejonie węzłów: Wojsk Łączności i Wierzbica. Wykonujemy także drogi tymczasowe i dojazdowe przy budowie obiektów mostowych węzła Serock i drogi gminnej. Więcej o projekcie Inwestycja obejmuje budowę dwujezdniowej obwodnicy o długości 7 km w ciągu drogi krajowej nr 61, odcinka drogi krajowej nr 62 od ronda w Wierzbicy do mostu nad rzeką Narew i połączenia z obwodnicą oraz odcinka drogi o długości 800 m w ciągu ulicy Zakroczymskiej. Skanska wykona także trzy nowe węzły drogowe: Wojsk Łączności, Serock i Wierzbica. W ramach kontraktu wybudujemy bezkolizyjne skrzyżowania, drogi lokalne równoległe do obwodnicy, 7 wiaduktów, ciągi piesze, zjazdy indywidualne i publiczne, przepusty i przejścia dla zwierząt. Zrealizujemy też roboty odwodnieniowe, wykonamy oświetlenie i oznakowanie poziome i pionowe oraz ekrany akustyczne i elementy bezpieczeństwa ruchu. Budowa obwodnicy Serocka ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu na trasie prowadzącej z południa Polski na Mazury. Przez Serock przebiegają teraz drogi krajowe nr 61 i 62. Dzięki budowie obwodnicy ruch samochodowy zostanie wyprowadzony poza miasto. To zdecydowanie poprawi komunikację w sezonie letnim.

Z doświadczeniem w budowie dróg Skanska posiada duże doświadczenie w budowie dróg i obwodnic miast w całej Polsce. W 2008 r. oddaliśmy do ruchu obwodnicę Biecza i 65 km autostrady A1 między Nowymi Marzami i Swarożynem. Obecnie na zlecenie GDDKiA budujemy obwodnicę Pelplina, Siewierza, Lublińca, Północną Obwodnicę Śródmiejską Wrocławia i Obwodnicę Wschodnią Wrocławia.