c

Nowe oblicze klasztoru Panien Dominikanek

Press release 30.10.2013 17:16 CET

Zakończyły się prace przy rozbudowie XVII-wiecznego Klasztoru Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim. Wartość prac, jakie w ciągu roku zrealizowała Skanska, wyniosła niespełna 15 mln zł netto.

Klasztor Panien Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim

Inwestycja została zrealizowana przez firmę Skanska na zlecenie Rektoratu Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek p.w. matki Bożej Śnieżnej. Barokowy klasztor mieści się między dawnym konwentem dominikanów a Bramą Sieradzką na tzw. Nowym Świecie lub Nowym Mieście.

Zbudowany jest w kształcie litery L. Jej dłuższe ramię usadowione jest wzdłuż muru obronnego. Składa się z trzech kondygnacji oraz podpiwniczenia. Jego kubatura wynosi niewiele ponad 8 tysięcy m sześć., a powierzchnia użytkowa – 1135 m kw. (całkowita – 1815 metrów).

W ramach zleconych prac wykonaliśmy remont i rozbudowę zabudowań klasztoru – dla potrzeb funkcjonowania Centrum Idei „Ku Demokracji”- mówi Marcin Bargłowski, Kierownik Budowy, Skanska. Prace prowadziliśmy w konsorcjum z czeską jednostką Skanska a.s, odpowiedzialną za część prac budowlanych oraz Mosaicon - Maria Potz., realizującą prace konserwatorskie. Remont objął przede wszystkim budynek klasztorny.

- Wykonaliśmy częściową przebudowę przybudówki północnej do kościoła, budynku krużganka zespolonego z budynkiem kościoła od strony wschodniej
i budynku przyległego do kościoła od strony  południowej. Odpowiadaliśmy także za budowę dziedzińca klasztornego wraz z placem sceny letniej, jej zadaszeniem i zapleczem sanitarnym. Zbudowaliśmy też budynek Centrum Informacji Kulturalnej, a także kładkę łączącą budynek z murem miejskim. Prace objęły również przebudowę i budowę niezbędnej infrastruktury technicznej - dodaje Marcin Bargłowski.

Centrum Idei „Ku Demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim ma na celu udostępnienie oferty kulturalnej jak najszerszej grupie społeczeństwa. Zamówienie było realizowane jako część indywidualnego  projektu  kluczowego „Łask  – Łódź  – Piotrków Trybunalski  – ku demokracji,  humanizmowi, wielokulturowości – stworzenie trzech centrów idei” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Budynek Centrum Idei „Ku Demokracji” stanowi połączenie murów dawnych zabudowań klasztornych oraz nowoczesnych, szklanych konstrukcji. Obiekt został przystosowany do pełnienia funkcji kulturalnej i hotelowo-konferencyjnej.

Nietypowym rozwiązaniem, jakie zastosowaliśmy podczas przebudowy, było wydzielenie szklaną osłoną wirydarza - serca budynku, integrującego wszystkie funkcje - wyjaśnia Marcin Bargłowski.
- Budynek mieści pracownie i zaplecza muzyków i plastyków, galerie, sale multimedialne, muzyczną salę kameralną i Centrum Informacji Kulturalnej oraz scenę letnią na wewnętrznym dziedzińcu.Budynek klasztoru został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez funkcjonowanie ramp podjazdowych oraz wewnętrznej windy.

Zabytkowy klasztor z historią

Piotrkowski klasztor Panien Dominikanek powstał w latach 1627-73 z fundacji Katarzyny Warszyckiej. W późniejszym czasie klasztor, został dobudowany do murów obronnych. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków. Na kompleks, oprócz samego budynku klasztornego, składa się XIV wieczny mur miejski, kościół p.w. Matki Bożej Śnieżnej – murowana, jednonawowa świątynia, wzniesiona w XVII stuleciu w stylu barokowym.

Wnętrze kościoła posiada wyposażenie z XVII i XVIII w. (w tym ołtarz główny z 1755 r. z obrazem patronki kościoła), a polichromowane sklepienie nawy głównej jest ozdobione bogatymi stiukami barokowymi. Po kasacie klasztoru (funkcjonującego do 1869 r.) znalazło tu swe miejsce rządowe gimnazjum żeńskie, a obecnie mieści się tu Duszpasterstwo Akademickie i Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej.

O zabytkowym charakterze obiektu świadczą także znaleziska archeologiczne, jakie odkryliśmy podczas prac w 2010 roku. Były to zamaskowane wnęki okienne i nisze, gotyckie cegły murów obronnych miasta oraz barokowa belka stropowa - opowiada Marcin Bargłowski.