c

Skanska wykona prace w Sosnowieckim Parku Naukowo –Technologicznym

Press release 28.07.2011 09:30 CET

Skanska zrealizuje prace związane z budową Sosnowieckiego Parku Naukowo –Technologicznego. Za 32,5 mln zł brutto zaadaptujemy m.in. obiekty byłej kopalni „Niwka-Modrzejów”. Termin wykonania kontraktu to sześć miesięcy.

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny (SPNT) zlokalizowany jest w południowej części Sosnowca, na terenie byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Niwka-Modrzejów”. Celem utworzenia Parku jest przyciągnięcie do Sosnowca firm wdrażających lub zamierzających wdrożyć nowoczesne technologie, a także pobudzenie lokalnych przedsiębiorców do wprowadzania innowacji w  technologiach produkcji i unowocześniania oferowanych wyrobów i usług. SPNT ma zapewnić przedsiębiorcom korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej i dostęp do innowacji, m.in. poprzez przygotowanie odpowiednich dla ich potrzeb budynków i pomieszczeń, a także terenów wyposażonych w infrastrukturę techniczną.

Zakres prac

W ramach inwestycji wykonamy adaptację budynków byłej kopalni „Niwka-Modrzejów”. Zakres prac obejmuje dwa zadania. W ramach pierwszego przebudujemy 4–kondygnacyjny budynek i przystosujemy go do funkcji produkcyjno–badawczej.

W ramach drugiego zadania wykonamy roboty rozbiórkowe oraz budowlane, polegające na adaptacji 5–kondygnacyjnego budynku oraz przystosowaniu go do funkcji biurowo-szkoleniowo-konferencyjnej. Dodatkowo zajmiemy się  częściowym wyposażeniem pomieszczeń w meble, sprzęt komputerowy, audiowizualny i biurowy. Oba obiekty zostaną przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Oprócz prac budowlanych wykonamy instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne, wentylacyjne, a także grzewcze i klimatyzacyjne. Zbudujemy również stację transformatorową oraz systemy sygnalizacji pożaru, włamania i kontroli dostępu oraz telewizji dozorowanej.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Nasze doświadczenie

Skanska jest liderem polskiej branży budowlanej. Oferujemy generalne wykonawstwo obiektów z zakresu budownictwa ogólnego, drogowo-mostowego oraz inżynieryjnego. Mamy doświadczenie zarówno w realizacji obiektów komercyjnych i przemysłowych, jak i budynków użyteczności publicznej oraz projektów mieszkaniowych. Mieszkańcy całej Polski korzystają z wybudowanych przez nas dróg, wiaduktów i mostów. W wielu miejscach kraju modernizowaliśmy lub budowaliśmy oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacyjne. Podejmujemy się realizacji nietypowych i wymagających projektów. Dach Złotych Tarasów ułożyliśmy z 4 780 szklanych trójkątów. Budując estakadę w Milówce w ciągu drogi ekspresowej S-69, zastosowaliśmy metodę tzw. rusztowań przejezdnych, umożliwiającą pracę w trudnym, górskim terenie. Spośród naszych wielu realizacji można wymienić: Złote Tarasy w Warszawie, autostradę A1, zbiornik wodny Świnna Poręba, most Tysiąclecia we Wrocławiu, Port Lotniczy w Jasionce k. Rzeszowa, umocnienia krakowskich Wałów Wiślanych, stadion piłkarski w Kielcach, trasę W-Z w Gdańsku, uniwersyteckie budynki dydaktyczne w Łodzi i Poznaniu, a także wiele obiektów sportowych na terenie całego kraju.