c

Wiosenna kampania Skanska na uczelniach

Press release 15.03.2012 12:00 CET

W tym roku po raz kolejny inżynierowie ze Skanska poprowadzą techniczne wykłady dla studentów budownictwa w całej Polsce. Dla przyszłych inżynierów to szansa na zdobycie praktycznych informacji od starszych koleżanek i kolegów z branży. Dla Skanska to natomiast możliwość przedstawienia flagowych kontraktów i nowatorskich rozwiązań. Prezentacje na uczelniach to także zaproszenie do dołączenia do firmy w ramach Programu Praktyk Letnich.

Tegoroczne marcowe spotkania to wstęp do siódmej edycji Programu Praktyk Letnich.

Cieszy się on ogromną popularnością wśród studentów, zarówno uczelni technicznych, jak i ekonomicznych – mówi Ewa Razowska z działu HR Skanska.

Tej wiosny spotkania prowadzą kierownicy i inżynierowie budowy
ze Skanska, którzy zbudowali najdłuższy most w Polsce. Mierzący niemal 2 kilometry obiekt jest częścią autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy – Czerniewice (generalny wykonawca – Skanska-NDI, inwestor - Gdańsk Transport Company). Ze swoim 180-metrowym przęsłem rozpostartym nad Wisłą oraz prawie kilometrową estakadą wykonaną tzw. metodą nasuwania podłużnego, bije kolejne mostowe rekordy Polski. Specyfika tej metody polega na tym, że 25-metrowe segmenty mostu wykonuje się w jednym miejscu, w okolicy przyczółka, a następnie, za pomocą siłowników hydraulicznych, podnosi o kilkadziesiąt milimetrów i przesuwa, dołączając je do wysuniętych już wcześniej bloków. Na ostatnim etapie prac budowlańcy, centymetr po centymetrze, przesuwają betonową estakadę o długości aż kilkuset metrów.

Wiedza techniczna z pierwszej ręki

Jakiego zespołu, z jakimi kwalifikacjami wymagało to zadanie? Jak działać, żeby wywierać jak najmniejszy wpływ na środowisko, pracując na obszarze chronionym Natura 2000? Jak poradzić sobie z powodzią, zapewnić ciągłość dostaw betonu, dbając przy tym o bezpieczeństwo? Na prezentacje zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poznać odpowiedź na te i wiele innych pytań, niezależnie od przyszłej specjalizacji.
Studentów najbardziej zainteresowały aspekty związane z technologią i z projektem. Część z nich nawiązała ze mną kontakt po prezentacji, prosili o jeszcze bardziej szczegółowe informacje techniczne – mówi Marcin Narolewski, kierownik budowy rekordowo długiej estakady, który spotkał się ze studentami na Politechnice Gdańskiej, podczas pierwszej z cyklu prezentacji.
Niektórzy z nich są jeszcze przed wyborem specjalizacji. Pytali, jaką warto wybrać i czy dużo będzie się działo w najbliższych latach w tematach zwi��zanych z mostami – dodaje Marcin Narolewski.

Zaproszenie na praktyki

Już od 2006 roku prezentacje inżynierskie na politechnikach są naszym sposobem na zaproszenie studentów na praktyki. W poprzednich latach mówiliśmy m.in. o Złotych Tarasach, zielonym budownictwie czy wdrożonych przez Skanska rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Do udziału w praktykach zapraszamy studentów studiów magisterskich II stopnia oraz studentów ostatniego semestru studiów inżynierskich, którzy planują kontynuować naukę. 

Nasi praktykanci działają pod okiem doświadczonych opiekunów, uczestniczą w szkoleniach rozwojowych oraz spotkaniach integracyjnych. Młodym inżynierom mamy wiele do zaoferowania, ale też wiele oczekujemy. Ważne jest zaangażowanie, odpowiedzialność, otwartość i chęć rozwoju – dodaje Ewa Razowska. Każdego roku około 90% studentów otrzymuje po praktykach pozytywną ocenę, co wiąże się z propozycją zatrudnienia w Skanska.

 

Strona WWW poświęcona Programowi Praktyk Letnich: http://www.skanska.pl/pl/Praca-i-kariera/Studenci-i-absolwenci/Program-Praktyk-Letnich/

Link do filmu pokazywanego podczas prezentacji inżynierskich: http://www.skanska.pl/Praca-i-kariera/Studenci-i-absolwenci/Prezentacje-inynierskie/