c

Zniknęły zwężenia na drodze S86 w Sosnowcu

Press release 15.11.2012 15:00 CET

Zakończyła się przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Baczyńskiego w Sosnowcu. Koszt zrealizowanej przez firmę Skanska inwestycji wyniósł ponad 9 mln zł netto.

wiadukt w Sosnowcu

Wraz z zakończeniem prac zniknęły zwężenia na sosnowieckim odcinku jednej z najbardziej ruchliwych dróg w Polsce - drodze S86.

W ramach inwestycji wykonaliśmy remont trzech wiaduktów: wschodniego (od strony Warszawy) i zachodniego (od strony Katowic) oraz platformy – mówi Mariusz Święciak, Kierownik Budowy, Skanska. – Długość wiaduktów to ponad 42 metry, a szerokość to ponad 27 metrów. Remont pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców oraz podniesienia jakości połączeń komunikacyjnych na terenie aglomeracji śląskiej.

Inwestycja kosztowała ponad 9 mln zł netto. Wiadukt wymagał remontu ze względu na bezpieczeństwo. Był w złym stanie technicznym, a jego konstrukcja została już wcześniej wzmocniona podporami. Podczas przebudowy, od 5 września 2011 roku, obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu. Inwestorem prac była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakres prac

Skanska przeprowadziła rozbiórkę zabudowy chodnikowej i wymieniła wyposażenie obiektu, wzmocniła filar środkowy płaszczem żelbetowym oraz przeprowadziła remont podpór skrajnych. Zakres prac objął też wymianę nawierzchni na obiekcie i na dojazdach do wiaduktu, wzmocnienie skarp i nasypów oraz wykonanie docelowego oznakowania.

Skanska na Śląsku

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie obiektów drogowo-mostowych. Mieszkańcy całej Polski korzystają z wybudowanych przez nas dróg, wiaduktów i mostów. Obecnie na terenie Katowic wykonujemy kanalizację w dzielnicy Dąbrówka Mała.

Na Śląsku możemy pochwalić się wieloma projektami. Wybudowaliśmy m.in. ponad 3-kilometrowy odcinek Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” na terenie Rudy Śląskiej z sześcioma obiektami mostowymi i przejściem podziemnym dla pieszych, obwodnicę Siewierza oraz północną obwodnicę Lublińca. Obecnie realizujemy również budowę Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach (odcinek G1).