c

Skanska przebudowała most w Trzebownisku koło Rzeszowa

Press release 15.11.2011 10:00 CET

Firma budowlana Skanska zakończyła prace związane z przebudową 85-metrowego mostu przez rzekę Wisłok w Trzebownisku koło Rzeszowa. Dzięki inwestycji poprawi się jakość połączeń komunikacyjnych na terenie powiatu rzeszowskiego oraz komfort jazdy i bezpieczeństwo podróżnych. Kontrakt o wartości niemal 8 mln zł brutto zrealizowaliśmy dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie.

 

1

Stan techniczny mostu

Czteroprzęsłowy obiekt o długości ponad 85 m zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 1383R Trzebownisko – Łąka – Łukawiec. Zły stan techniczny mostu, ubytki w chodnikach, koleiny w nawierzchni bitumicznej, nienormatywna wysokość balustrad oraz naruszony przez powódź pomost powodowały zagrożenie dla osób korzystających z obiektu. Prace budowlane rozpoczęły się w czerwcu i zakończyły się w listopadzie 2011 roku. Przebudowę mostu zrealizowano przy całkowitym wyłączeniu obiektu z ruchu na czas trwania prac budowlanych i skierowaniu ruchu na objazdy tymczasowe innymi drogami powiatowymi i miejskimi oraz na najbliższą przeprawę mostową przez rzekę Wisłok.

Modernizacja obiektu

- Modernizacja mostu polegała na demontażu ustroju niosącego oraz wzmocnieniu podpór - wyjaśnia Piotr Subczak, Menedżer Projektu, Skanska. - Stare dźwigary główne w przęśle nurtowym, czyli dwie kratownice łukowe o masie 85 ton, zostały zdemontowane w całości przy użyciu dwóch 100-tonowych dźwigów. Całkowita masa zdemontowanej konstrukcji obiektu wyniosła 135 ton. Kolejny etap robót obejmował remont podpór, na których w dalszej kolejności oparty został nowy ustrój nośny - ważące 325 ton dźwigary blachownicowe.

Budowa nowej konstrukcji mostu spowodowała konieczność wzmocnienia podłoża pod fundamenty.

- Prace te zrealizowaliśmy przy wykorzystaniu technologii iniekcji strumieniowej, czyli „jet grounting” – wyjaśnia Mirosław Gucwa, Kierownik Budowy, Skanska. - Metoda ta polega na mieszaniu gruntu z zaczynem cementowym, tłoczonym pod wysokim ciśnieniem. Na skutek procesu iniekcji cechy gruntu zostają ujednolicone, a powstały w wyniku petryfikacji (utrwalania) kompozyt gruntowo-cementowy wykazuje znaczną wytrzymałość i bardzo małą przepuszczalność. Łącznie wykonaliśmy 76 kolumn cementowo-gruntowych o średnicy 60 cm i długościach: 6 m, 7,5 m oraz 8 m.

Zakres zleconych prac obejmował prace rozbiórkowe żelbetowych płyt pomostu, części podpór oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni i infrastruktury drogowej na dojazdach do obiektu oraz wykonanie ścianek szczelnych, hydroizolacji, systemu odwodnienia, prace drogowe związane z odbudową dojazdów do obiektu. Usunęliśmy namulisko oraz zrealizowaliśmy regulację koryta rzeki.

Po remoncie nie zmieniła się długość mostu. Zwiększyła się natomiast jego szerokość do 10,2 m oraz nośność do 40 ton (klasa B wg PN-85/S-10030). Obiekt został wyposażony w barieroporęcze o rozstawie słupków co 1 m oraz wyposażony w elementy odblaskowe.

Inwestycje mostowe na Podkarpaciu

Skanska od wielu lat realizuje inwestycje na Podkarpaciu. Jesteśmy wykonawcą kontraktów drogowo-mostowych, ogólnobudowlanych oraz hydroinżynieryjnych. Wybudowaliśmy obwodnicę Pilzna, Stalowej Woli, Biecza i północną obwodnicę Rzeszowa. W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku wiadukt w ciągu ul. Krakowskiej w Rzeszowie, nowy 36-metrowy most w Wólce Niedźwiedzkiej oraz zmodernizowaliśmy 8 mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Domaradz. W kwietniu br. zakończyliśmy realizację największej inwestycji w historii Skanska na Podkarpaciu - przebudowę drogi krajowej nr 4 Pilzno — Ropczyce. Skanska jest wykonawcą przebudowy drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg, w ramach której budujemy wiadukt o długości 232 m. Modernizujemy również obiekt mostowy w Kamienicy Dolnej.