c

Skanska buduje kanalizację w Parku Technologicznym w Skawinie

Press release 27.09.2011 10:00 CET

Po kilku miesiącach prac projektowych ruszyły roboty w Parku Technologicznym w podkrakowskiej Skawinie. Do końca września 2012 roku na ponad 50-hektarowej powierzchni zdegradowanego, poprzemysłowego obszaru powstanie teren pod kompleksowo funkcjonującą strefę gospodarczą.

1

Wykonanie Parku Technologicznego, który położony jest na terenie Skawińskiego Obszaru Gospodarczego, będzie kosztowało 23,7 mln zł. Zleceniodawcą inwestycji jest Urząd Miasta i Gminy Skawina. Założeniem projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Skawiny poprzez rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Nastąpi on dzięki budowanej przez Skanska sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej, energetycznej, teleinformatycznej i infrastruktury drogowej. Park Technologiczny powstaje w formule „Projektuj i buduj”, co oznacza, że Skanska najpierw wykonała projekt Parku, a teraz przystąpiła do prac budowlanych.

Najpierw kanalizacja

- Prace budowlane mają na celu doprowadzenie mediów do granicy Parku Technologicznego i kompleksowe uzbrojenie tego terenu, który jest przeznaczonych pod działalność gospodarczą – tłumaczy Krzysztof Jelonek, Menedżer Projektu, Skanska.

Roboty rozpoczęły się od budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości prawie 4 km. Do oczyszczania ścieków opadowych zostanie zamontowany osadnik. Poza kanalizacją, Skanska wybuduje ponad 4 km sieci wodociągowej, a także po 3,9 km sieci energetycznej i telekomunikacyjnej oraz 4,6 km sieci ciepłowniczej.

- Powstaną też drogi wewnętrzne wraz z włączeniami do istniejącego układu drogowego – mówi Krzysztof Jelonek. – Następnie, na długości 6 km ułożymy chodniki i wykonamy oświetlenie uliczne.

Znaczenie dla regionu

Skawiński Obszar Gospodarczy – Park Technologiczny położony jest na nieczynnym składowisku odpadów paleniskowych pochodzących z Elektrociepłowni „Skawina”, które eksploatowano w latach 1964-1975. Dla rozpoczęcia działalności gospodarczej w tym miejscu niezbędne jest doprowadzenie mediów do granicy Parku Technologicznego i pełne uzbrojenie  terenu.

Rozwój Skawińskiego Obszaru Gospodarczego uczyni Skawinę atrakcyjnym miejscem dla inwestorów, a także przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy na rynku lokalnym. Planowane kierunki rozwoju działalności na terenie Skawińskiego Obszaru Gospodarczego to m.in. sektory przemysłowo-produkcyjny, badawczo-rozwojowy, komercyjny (np. biurowce). Powstanie tu m.in. Zakład Zagospodarowania Odpadów dla Miasta i Gminy Skawina, który również wybuduje Skanska.

Całość Parku zostanie ogrodzona, a grunty przyległe do jezdni i chodników będą obsiane trawą. Na obszarze przewidzianym do rekreacji oraz w ciągach rowerowych i pieszych, które będą stanowiły barierę izolacyjną Parku Technologicznego, Skanska posadzi drzewa i krzewy. Park będzie otoczony w sumie ok. 2 ha zieleni, w których znajdą się m.in. ścieżki rowerowe.