c

Skanska podpisała kontrakt za 184 mln zł

Press release 01.06.2011 12:20 CET

Skanska podpisała umowę na realizację II zadania w ramach budowy Trasy Sucharskiego w Gdańsku. Nasze prace obejmą odcinek o długości 2,7 km od węzła Wosia Budzysza do węzła Ku Ujściu. Wartość inwestycji wynosi ponad 184 mln zł brutto. Inwestorem jest spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne.

Trasa Sucharskiego

Trasa Sucharskiego, o łącznej długości około 8,3 km, połączy Obwodnicę Południową Gdańska z Trasą Słowackiego. Realizacja inwestycji została podzielona na trzy zadania: odcinek od Południowej Obwodnicy do Węzła Elbląska (zadanie I – 2,9 km), od węzła Wosia Budzysza do węzła Ku Ujściu (zadanie II – 2,7 km) oraz od węzła Ku Ujściu do Terminala Promowego Westerplatte (zadanie III – 2,7 km). Trasa Sucharskiego ma ułatwić dojazd do Portu Gdańskiego, usprawnić funkcjonowanie układu drogowego w Gdańsku oraz poprawić bezpieczeństwo ruchu.

Zakres naszych prac w ramach II zadania obejmuje budowę dwóch nowych jezdni, rozdzielonych pasem zieleni i liczących po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m, ronda oraz czterech obiektów mostowych: trzech nad torami kolejowymi i jednego nad torami tramwajowymi. W ramach inwestycji wykonamy także całe uzbrojenie terenu, w tym m.in. ekrany akustyczne, mury oporowe oraz media.

Ze względu na niekorzystne warunki gruntowo-wodne - m.in. obecność w podłożu ściśliwych gruntów organicznych: torfów i namułów o znacznej miąższości oraz wysoki poziom wody gruntowej - konieczne będzie wzmocnienie słabego podłoża gruntowego - mówi Andrzej Dołżycki, Główny Technolog, Skanska. – Ma to na celu zapobieżenie nadmiernym osiadaniom nasypów oraz zapewnienie ich stateczności.

Podstawowe technologie wzmocnienia podłoża to:

 • przypowierzchniowa wymiana gruntów (do głębokości ok. 3,5 m) w ilości ok. 120 tys. m sześc.
 • kolumny iniekcyjne z cementogruntu formowane metodą iniekcji wysokociśnieniowej, wykonywane w obrębie głęboko położonych warstw słabych na powierzchni ok. 92,8 tys. m kw.
 • przemieszczeniowe kolumny betonowe na powierzchni ok. 9,8 tys. m kw.
 • materace złożone z geosyntetyków i warstw kruszywa łamanego na powierzchni ok. 150 tys. m kw.

Prace związane ze wzmocnieniem słabego podłoża gruntowego będą stanowić dla nas poważne wyzwanie na ze względu na ich duży zakres, konieczność wykonania dodatkowych badań uzupełniających, a także zaprojektowania i przedstawienia własnych rozwiązań, zoptymalizowanych pod względem kosztów i czasu wykonania.  

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Termin zakończenia prac to listopad 2012 r.

Zadanie II w liczbach:

 • klasa techniczna ulicy: GP (główna ruchu przyśpieszonego)
 • długość trasy: ok. 2 700 m
 • przekrój trasy: 2x2 (dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu)
 • szerokość pasa drogowego: ok. 40 m
 • prędkość projektowa Vp=60 km/h, prędkość miarodajna Vm=70 km/h
 • obciążenie ruchem 115 kN/oś, kategoria ruchu KR5
 • powierzchnia drogi głównej: 51 333 m kw.
 • powierzchnia dróg serwisowych: 1 458 m kw.
 • powierzchnia łącznic: 9 447 m kw.
 • nasypy: 281 418 m sześc.
 • mieszanka mineralno-asfaltowa: 27 221 m sześć.
 • liczba wiaduktów: 4
 • sumaryczna długość wiaduktów: około 700 m
 • długość odcinków ekranów akustycznych: 240 m
 • przebudowa istniejących rowów melioracyjnych: ok. 1 536 m
 • budowa nowych rowów melioracyjnych: ok. 1 000 m

Na Trasie Sucharskiego Skanska wykonuje już prace w ramach III zadania na odcinku: węzeł Ku Ujściu – Terminal Promowy Westerplatte, o wartości 9,7 mln zł brutto. Zadanie to polega na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji nawierzchni, budowie układu odwodnienia powierzchniowego jezdni oraz przebudowie i zabezpieczeniu kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Prace na tym odcinku zakończą się w czerwcu br.