c

Zamknięcie skrzyżowania Korfantego-Katowicka-Misjonarzy Oblatów w Katowicach

Press release 08.04.2014 08:37 CET

W sobotę 12 kwietnia nastąi zamknięcie ruchu na skrzyżowaniu ulic: al. Korfantego - Misjonarzy Oblatów NMP – Katowicka w Katowicach. Zamknięcie jest konieczne ze względu na modernizację torowiska tramwajowego od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach. Prace prowadzi Skanska na zlecenie Tramwajów Śląskich. 

tramwaje

Ruch tramwajowy będzie się odbywał tak jak dotychczas wahadłowo, natomiast ruch samochodowy zostanie poprowadzony objazdami: Chorzowską, Sokolską i Misjonarzy Oblatów NMP.

Zamknięcie skrzyżowania będzie obowiązywało przez trzy tygodnie – termin ten może jednak ulec zmianie, jeżli warunki pogodowe będą uniemożliwiały prowadzenie prac budowlanych.

Kierowców prosimy o wyrozumiałość i ostrożną jazdę.

Modernizacje w całej Aglomeracji

Na zlecenie Tramwajów Śląskich Skanska prowadzi modernizację torowisk tramwajowych nie tylko na terenie Katowic, ale też Sosnowca, Chorzowa, Bytomia i Mysłowiec. Jest to częśc ogromnego projektu realizowanego przez Tramwaje Śląskie. Projekt „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Całkowity przewidywany koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 800 mln zł brutto. Swoim zasięgiem prace modernizacyjne obejmują torowiska w głównych miastach Aglomeracji Górnośląskiej: Bytomiu, Chorzowie, Katowicach, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu i Zabrzu.

Szybciej i wygodniej – korzyści dla pasażerów

Dzięki realizowanemu przez Tramwaje Śląskie projektowi modernizacji torowisk w Aglomeracji zwiększy się komfort i bezpieczeństwo pasażerów korzystających
z komunikacji tramwajowej. Po zakończeniu inwestycji komunikacja tramwajowa będzie sprawniejsza i bardziej niezawodna. Poprzez wprowadzenie na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną priorytetu dla tramwajów poprawi się również komunikacja między miastami, a czas przejazdu pomiędzy miastami skróci się o około 5-10%.

Dzięki przebudowie platform przystankowych podróż tramwajem będzie bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo. Uciążliwości związane z hałasem i drganiami przy przejeździe tramwajów zostaną zminimalizowane przez zastosowanie w torowisku otuliny z profili gumowych tłumiących hałas.

Pobierz