c

Wzgórze zamkowe w Sochaczewie zostanie zabezpieczone

Press release 13.12.2012 11:00 CET

Jesienią przyszłego roku zakończą się prace związane z zabezpieczeniem i umocnieniem wzgórza zamkowego w Sochaczewie. Projekt zostanie zrealizowany przez Skanska na zlecenie Gminy Sochaczew.

zamek w Sochaczewie

Ruiny zamku książąt mazowieckich są jednym z najcenniejszych zabytków Sochaczewa. Zamek murowany wzniesiony został w połowie XIV w. za czasów panowania księcia Siemowita III. Był wielokrotnie niszczony i odbudowywany. Ostatniej restauracji zamku dokonał w latach 1789-1790 starosta sochaczewski Kazimierz Walicki.

W 1794 r., w czasie insurekcji kościuszkowskiej, zamek został ponownie zburzony i od tej pory znajduje się w ruinie. Teren oraz wzgórze zamkowe objęte jest opieką konserwatora zabytków.

Zakres prac

Skarpy wzgórza od strony północnej i zachodniej są w znacznym stopniu narażone na osuwanie - mówi Tomasz Ostalczyk, Menadżer Projektu, Skanska. - Ich krawędzie przebiegają bezpośrednio przy ruinach zamku, co powoduje realne zagrożenie dla stateczności zachowanych murów. Dlatego niezbędne jest ich jak najszybsze zabezpieczenie.

W ramach projektu Skanska doraźnie zabezpieczy istniejące fragmenty ścian zamku na czas prowadzenia robót związanych z zabezpieczeniem skarp i wzgórza zamkowego. Jednocześnie zajmie się wzmocnieniem skarpy po północnej stronie wzgórza poprzez gwoździowanie jej z oblicowaniem w postaci pojedynczej kolumny kaszyc drewnianych. Na koniec firma wykona prace konserwatorskie dotyczące zabezpieczenia istniejących ścian zamku.

W toku prac Skanska wykona cztery górne rzędy gwoździ gruntowych na skarpie północnej, co pozwoli na wzmocnienie skarpy i wykonanie muru z kaszyc. W części północnej wzniesiona zostanie kilkumetrowa ściana oporowa, na której usypana zostanie nowa powierzchnia skarpy. Zachodnia skarpa obudowana zostanie nasypem zbrojonym geosyntetykami.

Prace związane z tymczasowym zabezpieczeniem murów zamku, sięgających w niektórych miejscach ok. 4 m wysokości, będą polegały na kotwieniu narożników i podparciu nadproży, gwarantujących dobrą ich stabilność.

Rewitalizacja obejmie także zabezpieczenie murów przed dalszym niszczeniem. Obecny stan techniczny zachowanych ruin zamku, a w szczególności ścian murowanych z cegły na zaprawie wapiennej, jest bardzo zły. Są one w znacznej części zniszczone przez działania wojenne (I oraz II wojny światowej), jak i czynniki atmosferyczne. Zamek stoi opuszczony od prawie 200 lat bez jakiejkolwiek opieki i konserwacji.

W ramach prac konserwatorskich zostaną wykonane roboty polegające m.in. na wzmocnieniu osypujących się cegieł i zapraw hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym, dezynfekcji muru, usunięciu zapraw cementowych i nieestetycznie wykonanych wtórnych uzupełnień w miejscach ubytków cegieł i spoin oraz wymianie mocno zasolonych i zdezintegrowanych cegieł na nowe.

W celu zapewnienia zwiedzającym dostępu do wzgórz Skanska wykona schody na tyłach istniejącego amfiteatru. Od strony skarpy północnej i zachodniej powstaną też pochylnie dla pieszych o długości 210 m i szerokości 1,35 m, umożliwiające łagodne wejście i zejście ze szczytu.

W ramach projektu przewidziano także roboty odwodnieniowe. Wykonane będą przyłącza kanalizacji deszczowej obsługujące remontowany teren, odwodnienie dziedzińca zamkowego, pochylni i skarp, drenaż zasypu za ścianą oporową oraz przepust kanalizacyjny przez groblę w rejonie ciągu pieszego.

Wzgórze w zieleni

Na estetykę całego obiektu znacząco wpłynie utwardzenie dziedzińca zamkowego kamiennym brukiem. Dodatkowo wzgórze pokryte zostanie nasadzeniami. Mury zostaną pokryte bluszczem, skarpy wzbogacone różą, natomiast ciągi komunikacyjne oraz rejony wzgórza - żywopłotem. Spełni to dwie funkcje. Po pierwsze zamaskuje wzmocnienia, po drugie uatrakcyjni wizualnie nasypy.

Realizacja tego projektu ma ogromne znaczenie nie tylko z uwagi na walory historyczne terenu. Umocnienie wzgórza zamkowego wiąże się także ze zwiększeniem szans na rewitalizację zamku w przyszłości, co z kolei daje szanse na przyciąganie większej liczby turystów.

Prace o wartości prawie 4 mln złotych netto zostaną zakończone jesienią przyszłego roku.

Skanska w regionie

To już kolejny kontrakt Skanska w tym regionie. Obecnie firma realizuje budowę kanalizacji m.in. w Brwinowie i Starych Babicach, a jesienią bieżącego roku podpisała umowę na budowę kolektora sanitarnego w Żyrardowie. W zeszłym roku Skanska zakończyła przebudowę drogi wojewódzkiej 720 w Błoniu, a w tym roku rewitalizację wielofunkcyjnych obszarów centrum Grodziska Mazowieckiego, w tym zabytkowej wilii „Radogoszcz”, parku i stawów.