c

Skanska kupuje PUDiZ i umacnia się na rynku budowlanym w północno-wschodniej Polsce

Press release 14.12.2011 14:05 CET

Skanska stała się właścicielem dwóch olsztyńskich firm branży drogowej: PUDiZ i zależnego od niego Warmińsko-Mazurskiego Przedsiębiorstwa Drogowego (WMPD). Transakcja ta pozwoli na umocnienie pozycji Skanska na rynku budownictwa drogowego w północno-wschodniej Polsce.

Elblag Modrzewina

Skanska, jedna z czołowych firm budowlanych w Polsce, stała się właścicielem spółki PUDiZ, wraz z tworzoną przez nią grupą kapitałową. PUDiZ posiada 100% udziałów w WMPD. Skanska przejmuje 100% udziałów PUDiZ, co daje firmie pełną kontrolę nad grupą.

Zakładamy, że proces integracji obu spółek zajmie kilkanaście miesięcy. W pierwszej kolejności skupimy się na ujednoliceniu struktur liniowych
z modelem obowiązującym w Skanska - mówi Dariusz Sołtysik, Wiceprezes Wykonawczy Skanska, odpowiedzialny za proces akwizycji.

PUDiZ na rynku Warmii i Mazur

Grupa PUDiZ należy do średniej wielkości firm na rynku budownictwa drogowego. Działa głównie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i realizuje kontrakty o wartości nieprzekraczającej 30 mln zł. PUDiZ posiada pełne zaplecze do realizacji kontraktów drogowych: otaczarnie, żwirownie, węzły betoniarskie i laboratoria drogowe. Prowadzi także innowacyjne działania związane z projektowaniem mieszanek drogowych i zajmuje się utrzymaniem zieleni, konserwacją sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania poziomego i pionowego, a także produkcją kostki brukowej i betonu towarowego. Grupa PUDiZ zatrudnia 450 osób, a jej przychody za 2010 rok wyniosły 160 mln zł.

Strategia Skanska

Nabycie grupy PUDiZ związane jest z realizacją strategii Skanska zakładającej wejście na rynki geograficzne, na których firma nie była do tej pory obecna przez swoje struktury. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Skanska działała dotychczas poprzez Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Gdańsku oraz Oddział Budownictwa Ogólnego w Warszawie. Wśród naszych kontraktów na tym terenie są m.in. północna obwodnica Iławy, rozbudowa systemu infrastruktury dla nowych terenów inwestycyjnych w dzielnicy Elbląga Modrzewina, przebudowa węzła transportowego Elbląg-Wschód, a także drogi krajowej nr 22 na odc. II Chruściel-Maciejewo. Skanska była także wykonawcą Regionalnego Centrum Informatycznego dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W ostatnich dniach podpisaliśmy kontrakt na budowę nowego skrzydła szpitala uniwersyteckiego w Olsztynie. Nabycie grupy PUDiZ pozwoli na umocnienie pozycji Skanska na tym rynku.

Chcemy zająć mocną pozycję jako wykonawca kontraktów drogowych w północno-wschodniej Polsce, a PUDiZ to firma z zapleczem pozwalającym na realizację pełnego zakresu usług z tego segmentu budownictwa – mówi Krzysztof Andrulewicz, Prezes Skanska w Polsce.

Wiodąca firma budowlana w Polsce

Skanska jest jedną z czołowych firm branży budowlanej w Polsce, obecną we wszystkich segmentach rynku. Do naszych najważniejszych kontraktów należy m.in. budowa północnego odcinka autostrady A1, wschodniej obwodnicy Wrocławia, Złotych Tarasów w Warszawie, mostu Tysiąclecia we Wrocławiu oraz zapory wodnej Świnna Poręba.