c

Tydzień Bezpieczeństwa Skanska – 22-28 października 2012

Press release 22.10.2012 09:00 CET

W Skanska rozpoczęła się największa na świecie firmowa inicjatywa związana z bezpieczeństwem pracy. W działaniach w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa 2012, które zostaną zorganizowane na 10 tys. placach budów w 18 krajach, weźmie udział 53 tys. pracowników Skanska i wiele tysięcy podwykonawców, dostawców i innych partnerów biznesowych.

Tydzień Bezpieczeństwa Skanska

Tydzień Bezpieczeństwa 2012 przebiegnie w Skanska pod hasłem: „Nasza droga do zera wypadków”. To już dziewiąta edycja tej ogólnoświatowej inicjatywy. Każdego dnia bezpieczeństwo pracy jest priorytetem na budowach Skanska, ale Tydzień Bezpieczeństwa daje możliwość szczególnego skoncentrowania się na wysiłkach w tej dziedzinie. 

Nasz cel: zero wypadków

Grupa Skanska wyznaczyła sobie za cel wyeliminowanie do 2015 roku 3 z każdych 4 wypadków powodujących niezdolność do pracy. To ambitny, ale możliwy do zrealizowania cel. W ciągu ostatnich 6 lat wskaźnik wypadków powodujących niezdolność do pracy zmniejszył się w Skanska na całym świecie o 50%.

- Każdy z nas ma uprawnienia do podejmowania działań poprawiających bezpieczeństwo. Nie możemy zaakceptować faktu, że w naszej branży ludzie podczas pracy narażają życie – mówi Johan Karlström, Prezes Grupy Skanska.

Praca w budownictwie ma charakter zespołowy. Za bezpieczeństwo na budowach odpowiedzialni są wszyscy pracownicy, niezależnie od zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji. W inicjatywach Tygodnia Bezpieczeństwa 2012 wezmą udział menedżerowie Skanska, pracownicy, podwykonawcy i dostawcy. Na te siedem dni zaplanowaliśmy w Polsce wiele działań, m.in. prezentacje środków ochrony indywidualnej i technik bezpieczeństwa pracy, spotkania z pracownikami projektów oraz wizyty przedstawicieli kadry zarządzającej Skanska na budowach.

Bezpieczeństwo w Skanska

W Skanska bezpieczeństwo projektu jest oceniane już na etapie oferowania. Służą do tego: Karta Inwestycji (identyfikacja podstawowych ryzyk projektu) i ORA (Ocena Ryzyka Operacyjnego). Takie podejście do kwestii bezpieczeństwa wiąże się z rezygnacją z udziału w inwestycjach, które niosą ze sobą duże ryzyko w zakresie BHP.

W 2011 roku wprowadzone zostały w Skanska Standardy BHP, określające minimalne wymagania z zakresu bezpieczeństwa pracy, jakie należy spełnić przygotowując oraz prowadząc pracę na każdym stanowisku. Standardy BHP to jednolite dokumenty, które zawierają wymagania przepisów prawa, zalecenia i wskazówki zawarte w normach bezpieczeństwa i zasadach bezpiecznej pracy, a także dobre praktyki wynikające z wieloletnich doświadczeń Skanska. Pomagają one przygotowywać i realizować projekt z poszanowaniem bezpieczeństwa pracy, a także kształtować właściwe zachowania. Standardy BHP są obowiązujące na wszystkich budowach Skanska. 

Inicjatywy Skanska związane z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa na projektach obejmują także szkolenia wewnętrzne dla pracowników. W ubiegłym roku w szkoleniach dedykowanych BHP wzięło udział ponad 2 tysiące pracowników firmy. Inicjatywy szkoleniowe Skanska zostały docenione w 38. Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej we współpracy m.in. z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. Opracowanie pt. „Szkolenie informacyjne BHP” otrzymało nagrodę III stopnia w kategorii rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce.

Do rozwoju w kierunku BHP Skanska zachęca nie tylko własnych pracowników - w działania poświęcone bezpieczeństwu firma stara się także angażować dostawców, podwykonawców i inne firmy współpracujące. Skanska jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy siedmiu największych generalnych wykonawców w Polsce, mającej na celu poprawę BHP na polskich budowach. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy także cykl konferencji BHP, podczas których spotkaliśmy się z szefami kluczowych firm współpracujących z nami, dzieliliśmy się wiedzą i doświadczeniem oraz podejściem do zarządzania bezpieczeństwem na budowach.

Niebezpieczne budownictwo

Budownictwo jest jedną z najbardziej niebezpiecznych branż w Polsce. W 2011 roku, według danych GUS, w budownictwie doszło do 99 śmiertelnych wypadków. To niemal 25% łącznej liczby śmiertelnych wypadków we wszystkich branżach gospodarki i znacznie więcej niż górnictwie (29 ofiar śmiertelnych w 2011 r.), często uważanym za najbardziej niebezpieczną branżę. Przyczyn wypadków jest wiele – to brak odpowiednich kwalifikacji pracowników, nieprzestrzeganie zasad BHP, oszczędzanie na zabezpieczeniach. Aby zmienić ten stan rzeczy, konieczne są zaplanowane na wiele lat działania związane z podniesieniem bezpieczeństwa na polskich budowach. Wiążą się one ze zmianą świadomości, nastawienia i przyzwyczajeń pracowników oraz z kosztami finansowymi.