c

Skanska zaprojektuje i przebuduje skrzyżowanie w Poznaniu

Press release 16.01.2012 13:30 CET

Skanska wykona projekt, a następnie przebuduje skrzyżowania ulic Bałtyckiej i  Janikowskiej w Poznaniu w ciągu drogi krajowej nr 92. Wartość kontraktu to 10,65 mln zł brutto. 

Prace projektowe właśnie się rozpoczęły. Naszym zadaniem jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, a następnie uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

W ramach przebudowy trasa zyska nową konstrukcję jezdni, a istniejąca zostanie całkowicie rozebrana. Powstaną nowe pasy ruchu dla pojazdów skręcających i włączających się do ruchu, a w ciągu ul. Bałtyckiej wybudowana zostanie wyspa rozdzielająca pasy przeciwnego kierunku. Wybudujemy także przystanki autobusowe z peronami dla podróżnych, ścieżki rowerowe i chodniki.

Po przebudowie odcinek ul. Bałtyckiej zyska dwie sygnalizacje świetlne, oświetlenie uliczne i nową kanalizację deszczową. Powstanie też zbiornik retencyjny z kompletną kanalizacją deszczową wraz z zespołem oczyszczającym.

Budowa będzie realizowana przy zamkniętych dwóch pasach ruchu, a czynnych dwóch pozostałych. Odbywać się będzie pod czynnym ruchem tranzytowym ze znacznym udziałem samochodów ciężarowych.

Przebudowę zakończymy w sierpniu 2013 r.