c

Jaz Janowice na Odrze zmodernizowany

Press release 01.12.2014 15:00 CET

Modernizacja jazu na Odrze w Janowicach pod Wrocławiem dobiegła końca. Inwestorem tego przedsięwzięcia był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wartość kontraktu opiewała na kwotę 22 569 809,12 netto. Generalnym wykonawcą była firma Skanska.

Download file

Jaz Janowice to jeden z obiektów składowych Stopnia Wodnego Janowice. Zlokalizowany jest w 232,40 km biegu rzeki Odry w rejonie miejscowości Jeszkowice. Składa się z trzech przęseł, każde długości 32 m. Jaz znajduje się pomiędzy stopniami Bartoszowice - Opatowice i Ratowice. Jego nazwa pochodzi od nazwy dawnej osady Janowice, która obecnie jest częścią Jeszkowic.

Celem modernizacji była poprawa fatalnego stanu technicznego obiektów i ich warunków eksploatacyjnych w okresie żeglugowym i zimowym, a także w czasie przepuszczania wód powodziowych. Udało się to osiągnąć poprzez przebudowę jazów z zamknięciami sektorowymi na kontrolowane z poziomu sterowni zamknięcia klapowe z napędem hydraulicznym. Inwestycja pozwoliła dostosować obiekt do przejścia fali powodziowej o przepływie podobnym do zanotowanego w 1997 r.

W ramach modernizacji przebudowany został istniejący jaz sektorowy na jaz klapowy, który jest teraz sterowany hydraulicznie z poziomu sterowni. Przebudowano również budynek sterowni jazu zlokalizowany na prawym przyczółku. Nad całym jazem powstała kładka komunikacyjna. W celu ubezpieczenia dolnego stanowiska jazu, w bezpośrednim jego sąsiedztwie, wyremontowany został poszur (umocniony odcinek dna cieku zapobiegający rozmyciu koryta) przy użyciu narzutu kamiennego ciężkiego, o grubości warstwy ok. 1 metra. Ponadto, remont przeszły ubezpieczenia brzegowe na skarpach powyżej i poniżej stopnia. Dodatkowo, zadanie objęło także remont aparatury kontrolno-pomiarowej na jazie, wymiana instalacji zasilającej i sterowania.

Na potrzeby eksploatacji jazu wykonano remont ponad półkilometrowego odcinka drogi dojazdowej zastępując istniejącą nawierzchnię z płyt drogowych - betonem asfaltowym.

Przepławki dla ryb i stanowisko monitoringu ryb
- W ramach inwestycji wykonaliśmy remont istniejącej przepławki dla ryb, typu komorowego, znajdującej się w przyczółku lewym, wybudowaliśmy także nową przepławkę ryglową – mówi Grzegorz Danikiewicz, Kierownik Budowy, Skanska. - Przepławki umożliwiają migrację ryb również w górę rzeki. Na brzegu lewym w bezpośrednim sąsiedztwie przepławki usytuowaliśmy stanowisko monitoringu ryb (żelbetowe pomieszczenie o wymiarach 2 m x 2,5 m x 3 m wysokości i o 30 cm grubości ścian i stropu). Poniżej poziomu wody znajduje się wodoszczelne okno umożliwiające obserwacje migrujących ryb.

- W szczycie budowy na budowie pracowało niemal 70 osób – mówi Wojciech Kowalczyk, Menadżer Projektu, Skanska. - Podczas modernizacji jazu wykonywaliśmy wiele robót specjalistycznych takich jak: cięcie żelbetu przy pomocy techniki diamentowej, cięcie i spawanie stali pod wodą, mikrowybuchy oraz prace alpinistyczne. Ponadto, z uwagi na specyfikę obiektu jak i jego lokalizację do większości robót wykorzystywaliśmy jednostkę pływającą.

Doświadczenie hydroinżynieryjne Skanska
Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie budownictwa hydroinżynieryjnego. Na Dolnym Śląsku Skanska prowadziła prace przy regulacji koryta Oławy, rzeki Włodzicy w Nowej Rudzie i Nysy Kłodzkiej w Długopolu Górnym, zmodernizowała pompownię ścieków Stary Port we Wrocławiu, wybudowała także oczyszczalnię ścieków  w Jeleniej Górze. Na Opolszczyźnie zrealizowaliśmy m.in. węzeł wodny w Kędzierzynie – Koźlu, remont komory południowej Śluzy Kłodnica, zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki i Odry w Opolu. Zmodernizowaliśmy jaz stały w Brzegu Opolskim. Ponadto, z zakresie ochrony przeciwpowodziowej Wrocławia kończymy modernizację 8 odcinków obwałowań przeciwpowodziowych Odry poniżej Wrocławia (17 km) i obwałowań Kotowice Siedlce (22 km), dodatkowo prowadzimy remont trzech jazów (Grabownica, Niezgoda, Biedaczka) w Dolinie Baryczy  – dodaje Wojciech Kowalczyk, Menadżer Projektu, Skanska. Rozpoczynamy również prace na obszarze Wrocławskiego Węzła Wodnego - budowa kanału ulgi Odra-Widawa, odcinka przelew Odra-Widawa. Cieszymy się, ze byliśmy wykonawcą modernizacji jazu w Janowicach - kolejnej inwestycji zwiększającej bezpieczeństwo powodziowe Odry.

 

Pobierz