Skanska w Polsce
c

Jaz Janowice na Odrze zmodernizowany

Press release 01.12.2014 15:00 CET

Modernizacja jazu na Odrze w Janowicach pod Wrocławiem dobiegła końca. Inwestorem tego przedsięwzięcia był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wartość kontraktu opiewała na kwotę 22 569 809,12 netto. Generalnym wykonawcą była firma Skanska.

C:\Users\FronM\Documents\OBI Wrocław\Janowice Wielkie\_DSC6377

Jaz Janowice to jeden z obiektów składowych Stopnia Wodnego Janowice. Zlokalizowany jest w 232,40 km biegu rzeki Odry w rejonie miejscowości Jeszkowice. Składa się z trzech przęseł, każde długości 32 m. Jaz znajduje się pomiędzy stopniami Bartoszowice - Opatowice i Ratowice. Jego nazwa pochodzi od nazwy dawnej osady Janowice, która obecnie jest częścią Jeszkowic.

Celem modernizacji była poprawa fatalnego stanu technicznego obiektów i ich warunków eksploatacyjnych w okresie żeglugowym i zimowym, a także w czasie przepuszczania wód powodziowych. Udało się to osiągnąć poprzez przebudowę jazów z zamknięciami sektorowymi na kontrolowane z poziomu sterowni zamknięcia klapowe z napędem hydraulicznym. Inwestycja pozwoliła dostosować obiekt do przejścia fali powodziowej o przepływie podobnym do zanotowanego w 1997 r.

W ramach modernizacji przebudowany został istniejący jaz sektorowy na jaz klapowy, który jest teraz sterowany hydraulicznie z poziomu sterowni. Przebudowano również budynek sterowni jazu zlokalizowany na prawym przyczółku. Nad całym jazem powstała kładka komunikacyjna. W celu ubezpieczenia dolnego stanowiska jazu, w bezpośrednim jego sąsiedztwie, wyremontowany został poszur (umocniony odcinek dna cieku zapobiegający rozmyciu koryta) przy użyciu narzutu kamiennego ciężkiego, o grubości warstwy ok. 1 metra. Ponadto, remont przeszły ubezpieczenia brzegowe na skarpach powyżej i poniżej stopnia. Dodatkowo, zadanie objęło także remont aparatury kontrolno-pomiarowej na jazie, wymiana instalacji zasilającej i sterowania.

Na potrzeby eksploatacji jazu wykonano remont ponad półkilometrowego odcinka drogi dojazdowej zastępując istniejącą nawierzchnię z płyt drogowych - betonem asfaltowym.

Przepławki dla ryb i stanowisko monitoringu ryb
- W ramach inwestycji wykonaliśmy remont istniejącej przepławki dla ryb, typu komorowego, znajdującej się w przyczółku lewym, wybudowaliśmy także nową przepławkę ryglową – mówi Grzegorz Danikiewicz, Kierownik Budowy, Skanska. - Przepławki umożliwiają migrację ryb również w górę rzeki. Na brzegu lewym w bezpośrednim sąsiedztwie przepławki usytuowaliśmy stanowisko monitoringu ryb (żelbetowe pomieszczenie o wymiarach 2 m x 2,5 m x 3 m wysokości i o 30 cm grubości ścian i stropu). Poniżej poziomu wody znajduje się wodoszczelne okno umożliwiające obserwacje migrujących ryb.

- W szczycie budowy na budowie pracowało niemal 70 osób – mówi Wojciech Kowalczyk, Menadżer Projektu, Skanska. - Podczas modernizacji jazu wykonywaliśmy wiele robót specjalistycznych takich jak: cięcie żelbetu przy pomocy techniki diamentowej, cięcie i spawanie stali pod wodą, mikrowybuchy oraz prace alpinistyczne. Ponadto, z uwagi na specyfikę obiektu jak i jego lokalizację do większości robót wykorzystywaliśmy jednostkę pływającą.

Doświadczenie hydroinżynieryjne Skanska
Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie budownictwa hydroinżynieryjnego. Na Dolnym Śląsku Skanska prowadziła prace przy regulacji koryta Oławy, rzeki Włodzicy w Nowej Rudzie i Nysy Kłodzkiej w Długopolu Górnym, zmodernizowała pompownię ścieków Stary Port we Wrocławiu, wybudowała także oczyszczalnię ścieków  w Jeleniej Górze. Na Opolszczyźnie zrealizowaliśmy m.in. węzeł wodny w Kędzierzynie – Koźlu, remont komory południowej Śluzy Kłodnica, zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki i Odry w Opolu. Zmodernizowaliśmy jaz stały w Brzegu Opolskim. Ponadto, z zakresie ochrony przeciwpowodziowej Wrocławia kończymy modernizację 8 odcinków obwałowań przeciwpowodziowych Odry poniżej Wrocławia (17 km) i obwałowań Kotowice Siedlce (22 km), dodatkowo prowadzimy remont trzech jazów (Grabownica, Niezgoda, Biedaczka) w Dolinie Baryczy  – dodaje Wojciech Kowalczyk, Menadżer Projektu, Skanska. Rozpoczynamy również prace na obszarze Wrocławskiego Węzła Wodnego - budowa kanału ulgi Odra-Widawa, odcinka przelew Odra-Widawa. Cieszymy się, ze byliśmy wykonawcą modernizacji jazu w Janowicach - kolejnej inwestycji zwiększającej bezpieczeństwo powodziowe Odry.