c

Rusza budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie

Press release 06.11.2014 07:00 CET

Jesienią 2015 roku kulturalna mapa Warszawy wzbogaci się o nową wielofunkcyjną salę teatralną. 5 listopada 2014 r. Skanska podpisała umowę na wykonanie Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr. Inwestorem jest Nowy Teatr.

Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr – wizualizacja (materiały teatru)

Adaptacja dawnej zajezdni MPO
Budowa wielofunkcyjnego centrum kulturalnego Nowy Teatr to przedsięwzięcie na dużą skalę. Powierzchnia terenu inwestycji wynosi 8 800 m kw. Umowa obejmuje modernizację oraz przystosowanie dla potrzeb realizacji programu kulturalno-edukacyjnego dawnej bazy MPO - zabytkowej hali warsztatowej i części budynku administracyjnego oraz zagospodarowanie otoczenia zabytku w obrębie terenu będącego w użytkowaniu Nowego Teatru przy ul. Madalińskiego 10/16.

Sala teatralna, foyer, księgarnia
Dzięki adaptacji hali warsztatowej Nowy Teatr zyska wielofunkcyjną salę teatralną, księgarnię oraz przestrzeń do wypoczynku i rekreacji w formie miejskiego placu. Pochodząca z 1927 r. hala warsztatowa, która w 2008 r. została wpisana do rejestru zabytków, będzie głównym elementem centrum. Jej największą wartość stanowi żelbetowa konstrukcja na czele z wysoką na 13 metrów, przykrytą kolebką częścią centralną przeznaczoną na główną salę teatralną.

W ramach zadania Skanska zmodernizuje zabytkowy budynek hali warsztatowej, w którym powstanie foyer, sala teatralna, sala prób oraz pomieszczenia techniczne i zaplecze artystyczne. Wykona też adaptację akustyczną wybranych pomieszczeń – mówi Jacek Królak, Kierownik Budowy, Skanska.
- Ponadto zbudujemy i wyposażymy nowe toalety, pomieszczenia gospodarcze oraz higieniczno-sanitarne – dodaje.

Skanska wykona również nowy łącznik zlokalizowany pomiędzy halą a budynkiem administracyjnym, który będzie pełnił funkcję głównego, całorocznego wejścia do centrum.

Fundamenty budynku administracyjnego zostaną przebudowane, rozbudowane oraz wzmocnione. Powstaną nowe schody i toalety dla publiczności w suterenie oraz zewnętrzna rampa i weranda. Zakres prac, jaki wykona Skanska, obejmie też wykonanie nowej stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, w tym rekonstrukcję ogromnych przesuwnych bram hali warsztatowej oraz wykonanie nowych instalacji wewnętrznych.

W ramach zagospodarowania terenu Skanska zlikwiduje oraz zmodernizuje część sieci zewnętrznych, wykona terenowe gniazda przyłączeniowe, nowe nawierzchnie utwardzone i nieutwardzone, niezbędne urządzenia budowlane, ogrodzenia z bramami, furtkami i panelami przesuwanymi, zbuduje małą architekturę, a także wykona nowe nasadzenia zieleni z wycinką i przycinką części zieleni istniejącej – wymienia Jacek Królak.
- Na koniec dostarczymy i zamontujemy w hali warsztatowej przesuwane ściany mobilne – dodaje.

Wyzwanie – zabytek
Wyzwaniem dla nas będzie niewątpliwie praca na zabytkowym obiekcie – mówi Kierownik Budowy.
- Aby odtworzyć zabytkowe tynki zewnętrzne, zrekonstruować bramy hali warsztatowej oraz ponownie wykorzystać zabytkową część instalacji elektrycznych, tj. oprawy, rurki, wykorzystamy wieloletnie doświadczenie wyspecjalizowanej w tym zakresie kadry - dodaje. Pracy nie będzie ułatwiać krótki czas realizacji, ale temu wyzwaniu sprostamy dzięki właściwie zaprojektowanemu harmonogramowi prac.

Nowa technologia w powojennym budynku
Istniejący obiekt został wybudowany na słabych gruntach dawnego wyrobiska gliny dlatego osiada. Do wzmocnienia fundamentów powojennej części budynku administracyjnego zastosujemy tzw. mikropale. Fundament na mikropalach stanowi rodzaj fundamentu głębokiego. Sięgające bowiem w głąb gruntu pale przenoszą ciężar budynku na jego bardziej wytrzymałe warstwy - wyjaśnia Jacek Królak.
- Nie jest to standardowe rozwiązanie, ale dobrze nam znane z podobnych realizacji Skanska na równie delikatnych gruntach – mówi Królak.

Fundusze z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu
Roboty ruszają w listopadzie. Inwestycja będzie kosztowała 17,8 mln zł brutto i jest finansowana z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegię oraz środków krajowych i budżetu miasta stołecznego Warszawy

Skanska i zabytki
Skanska od wielu lat realizuje inwestycje obejmujące rewitalizacje zabytkowych obiektów oraz obszarów, które znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej. Przy ścisłej współpracy z konserwatorami zabytków upiększa remontowane obiekty i przestrzenie publiczne. Przyczynia się tym samym do poprawy ich funkcjonalności oraz estetyki. Skanska z sukcesem zmodernizowała Dwór Starościński w Leżajsku oraz obiekty należące do Muzeum – Zamku w Łańcucie, tj. Maneżu, Szklarni - Storczykarni oraz Kasyna Urzędniczego. W Krakowie odnowiła Kopiec Kościuszki i sąsiadujący z nim Fort „Kościuszko”, zaś w Kielcach zrewitalizowała obiekty powięzienne. We Wrocławiu przy ul. Rydygiera odbudowała kamienice z przełomu XIX i XX w. W Poznaniu wyremontowała XIX-wieczną Fabrykę Galanterii Metalowej „Pogamet” oraz wschodnie skrzydło poznańskiego Zamku. W Piotrkowie Trybunalskim przebudowała zabudowania XVII-wiecznego zespołu klasztornego Panien Dominikanek oraz zmodernizowała wybudowaną w 1907 r. Elektrociepłownię EC-1 Wschód w Łodzi. W doświadczenie Skanska wpisany jest także remont pochodzącej z II połowy XIX w. Willi Radogoszcz wraz z Parkiem im. hr. Skarbków w Grodzisku Mazowieckim oraz remont wzgórza zamkowego w Sochaczewie.