c

Umowa na obwodnicę Leśnicy podpisana

Press release 18.12.2014 12:00 CET

Wrocławskie Inwestycje podpisały dziś z firmą Skanska umowę na budowę obwodnicy Leśnicy. Wartość prac wyniesie niemal 102,5 mln zł netto. Teraz rozpoczyna się faza projektowania, a prace budowlane ruszą we wrześniu. Nową obwodnicą kierowcy pojadą w czerwcu 2017 r.

Inwestycja obejmie zaprojektowanie i budowę 7,1 km nowej jezdni we wrocławskiej dzielnicy Leśnica, która połączy ul. Średzką z Graniczną. Obwodnica będzie dwukierunkową drogą jednojezdniową. Ponadto, w ramach zadania powstanie nowy most nad rzeką Bystrzycą o długości 335,6 m i szerokości ponad 16 m. Wybudowane zostaną także dwa wiadukty: nad przyszłą linią kolejową do portu lotniczego i nad aleją Stabłowicką, a także przejście technologiczne i przejścia dla zwierząt.

- Już teraz rozpoczynamy prace projektowe – mówi Witold Nietubyć, Dyrektor Oddziału Inżynieryjnego Skanska we Wrocławiu. - Roboty budowlane ruszą we wrześniu i będą podzielone na cztery odcinki, tj. odcinek I - od ul. Granicznej do ul. Osinieckiej, odcinek II - od ul. Osinieckiej do ul. Średzkiej, odcinek III - przebudowa ul. Piołunowej i odcinek IV - roboty na terenach jednostki wojskowej JW 1245. Nowo wybudowaną obwodnicą kierowcy pojadą w czerwcu 2017 r. Usprawni ona zdecydowanie ruch w tej części miasta, odciąży Leśnicę i skróci czas wjeżdżających do Wrocławia od strony Środy Śląskiej.

- Przed nami 30 miesięcy wytężonej pracy – mówi Paweł Fidelak, Menadżer Projektu, Skanska. - Na początek niezbędna jest koordynacja procesu projektowego na najwyższym poziomie, a potem odpowiednia koordynacja pracy wszystkich branż: drogowej, mostowej, wod-kan oraz elektroenergetycznej. Duży nacisk będziemy kładli na odpowiednie zabezpieczenie prowadzonych robót, zwłaszcza tych które łączą się z podwyższonym ryzykiem, jak prace pod ruchem, prace na wysokości, w głębokich wykopach, montaż elementów wielkogabarytowych. Dołożymy wszelkich starań, by cała inwestycja była prowadzona przy zachowaniu najwyższych standardów BHP.  

Ze względu na to, że teren inwestycji jest objęty programem Natura 2000 „Łęgi nad Bystrzycą”, prace będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym.     

Inwestycja w liczbach:

  • roboty ziemne – wykopy:  27 280 m3
  • roboty ziemne – nasypy:  647 490 m3
  • wzmocnienia podłoża: 52 092 m3
  • podbudowy i nawierzchnie:  60 000 ton
  • nawierzchnie bitumiczne: 60 000 ton
  • humusowanie: 267 488 m2